Monmouthshire

(redirected from Sir Fynwy)
Also found in: Dictionary.

Monmouthshire,

county, 328 sq mi (851 sq km), SE Wales. In 1974 most of the old county of Monmouthshire was reorganized as the nonmetropolitan county of GwentGwent
, former county, SE Wales. Created in the 1974 administrative reorganization of Wales from most of Monmouthshire and part of Breconshire, it was dissolved in 1996 and divided among the unitary authorities of Monmouthshire, Blaenau Gwent, Torfaen, Caerphilly, and Newport.
..... Click the link for more information.
; small areas in W Monmouthshire became part of the nonmetropolitan counties of Mid GlamorganMid Glamorgan
, former county, S Wales. Created in the 1974 local government reorganization of Wales from portions of Breconshire, Glamorgan, and Monmouthshire, in 1996 it was divided among the unitary authorities of Bridgend, Caerphilly, Cardiff, Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon
..... Click the link for more information.
 and South GlamorganSouth Glamorgan
, former county, S Wales. Created in the 1974 governmental reorganization of Wales from portions of Glamorgan and Monmouthshire, in the 1996 reorganization it was divided between the unitary authorities of Cardiff and Vale of Glamorgan.
..... Click the link for more information.
. In 1996, when Wales was again reorganized on the local level, the county of Monmouthshire was reestablished from E Gwent.

Monmouthshire

 

a county in Great Britain, located in Wales on the Bristol Channel. Area, 1,400 sq km. Population, 461,500 (1971). The county’s administrative center is Newport. Monmouthshire is located in the South Wales coal and metallurgical region. Coal is mined and rolled metal, tin plate, and aluminum are manufactured. Oats and barley are cultivated, and sheep are raised.

Monmouthshire

a county of E Wales: administratively part of England for three centuries (until 1830); mainly absorbed into the county of Gwent in 1974; reinstated with reduced boundaries in 1996: chiefly agricultural, with the Black Mountains in the N. Administrative centre: Cwmbran. Pop.: 86 200 (2003 est.). Area: 851 sq. km (329 sq. miles)
References in periodicals archive ?
Consortiwm ac iddo gynghorau Caerffili (sy'n ei arwain), Blaenau Gwent, Sir Fynwy a Chasnewydd.
Mae Gwasanaeth Porth Cyngor Sir Fynwy yn unigryw am fod modd i gwsmeriaid gael gafael ar amryw wasanaethau tai trwy un ddolen gyswllt.
Yn y Babell Ln ddydd Mawrth cafwyd darlith feistrolgar fel y gellid disgwyl gan Dr Derec Llwyd Morgan ar un o feirdd Sir Fynwy sefWilliam Thomas.
Mae Schools Assist hefyd yn gweithio mewn partneriaeth gydag Awdurdodau Addysg Lleol yn Sir Fynwy, Blaenau Gwent, Casnewydd, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf a Chaerffili.
Arglwydd Raglaw Sir Fynwy wedi gwrthod dod am nad yw'n credu mewn rhyw nonsens Cymreig o'r fath a phrun bynnag meddai, yn Lloegr y mae Glynebwy.
Cawn olwg heno ar dai Sir Fynwy wrth i Aled Samuel a Dr Greg Stevenson ymweld a Thy Mawr, ffermdy o'r ail ganrif ar bymtheg a Clytha Castle, darn bach anhygoel o ffantasi a chyfle prin i weld ffoledd Gothig.
Cawsom ddarlith ddadlennol gan Geoff Riggs o Sir Fynwy sydd wedi olrhain ei linach ymhell yn l yn swydd Dorset ac yr oedd ymhlith ei hynafiaid ambell wron ac ambell aderyn brith.
Yn Ysgubor Duke yn Sir Fynwy, mae'r hen a'r newydd yn cydblethu wrth i'r waliau, drysau a lloriau gwydr ddenu golau i'r adeilad carreg dywyll.
Roedd o leiaf bump o ferched eraill o Gymru ar y llong - un o Sir Ddinbych, dwy o Forgannwg a dwy o Sir Fynwy.
Mae'r cyntaf i'w ganfod yn Sir Fynwy, ac yn gwbl annhebyg i'r un arall o gestyll Cymru gyda'i naws Duduraidd a'i garreg dywodfaen, tra bo'r ail gastell yn dyddio'n ol i'r 13eg ganrif o leiaf, ac i'w ganfod ger Llandeilo yn sir Gaerfyrddin.
I mi roedd yn esiampl wych o ddinas ar y ffin, y gwrthdaro rhwng Cymreictod a beth bynnag sydd ar y gorwel, Bryste, yr M4 yn arwain at Lundain, yr hen Went neu hyd yn oed Sir Fynwy - ddim yng Nghymru nac yn Lloegr fel dywedodd Richard Parfitt o'r 60ft Dolls.
Dai Watkins o Sir Fynwy oedd un o'r ychydig chwareuwyr a lwyddodd ar ol cymryd y cam enfawr.