Statistika

Statistika

 

(Statistics), a central publishing house within the system of the USSR State Committee on Publishing, Printing, and the Book Trade.

Located in Moscow, Statistika was founded as Orgstroi (Organizational Committee for Organization in Industry) of the People’s Commissariat of Workers’ and Peasants’ Inspection of the USSR, a committee established in 1925. Orgstroi was reorganized in 1931 as Soiuzorguchet (All-Union Committee for Organization of Accounting) of the State Planning Commission (Gosplan of the USSR), later becoming Blankoizdatel’stvo (Blank Form Publishing Offices) of Gosplan in 1939 and Gosstatizdat (State Statistical Publishing House) of the Central Statistical Administration of the USSR in 1948. Gosstatizdat was renamed Statistika in 1964. In 1972, the publishing house Soiuzuchetizdat (All-Union Accounts Publishing House) was founded to replace the blank form publishing section of Statistika.

Statistika publishes scholarly, scientific, industrial-engineering, reference, and educational materials on statistics, demography, bookkeeping, computers, automatic control systems, and the automatic processing of economic information. In 1975 it published 189 titles of books and pamphlets in runs totaling 3.6 million copies and 44.4 million printer’s sheets.

References in periodicals archive ?
Taciau, remiantis statistika, pastebeta, kad iU visu Lietuvoje veikianciu 6763 statybos sektoriuje imoniu 2014 m.
Koristena je deskriptivna statistika, [chi square]-test i Fisherov egzaktni test kako bi se utvrdili cimbenici povezani s negativnim stavovima.
Statistical Office of the Republic of Serbia (SORS), 'Demografska statistika u Republici Srbiji', Belgrade: Republicki zavod za statistiku, 2014.
Gernet, Moral 'naia statistika (Ugolovnaia statistika i statistika samoubiistv) (Moscow: 14--ia gosudarstvennaia tipografiia, 1922), 169.
54) AaAaAeALTAaAaAeAL juhatus koos kaubandus-tAaAaAeA AaAaAeA stus-koj Vabrikantide AaAaAeALhisusega otsustas teha Riigi Statistika KeskbAaAaAeA roole ettepa vAaAaAeAnlja arvutada elukalliduse indeksid lisaks kAaAaAeA ige kallimale kesku Tallinnale ka teiste tAaAaAeA AaAaAeA stuslikult tAaAaAeAnhtsamate linnade, alevit maapiirkondade kohta, mis aitaksid kindlustada AaAaAeA iglasema palga mAaAaAeAnAaAaAeAn ja tAaAaAeA AaAaAeA rahu kogu riigis.
Deskriptivna statistika i rezultati testiranja razlika medu pacijentima s epilepsijom lijevog i desnog medijalnog temporalnog reznja te zdravih osoba (3x2 ANOVA s ponovljenim mjerenjem u drugoj varijabli) u vremenu reakcije (milisekunde) na rijeci i nerijeci Semanticke kategorije Skupina Rijec Nerijec Ukupno M (SE) M (SE) M (SE) Epilepsija desnog MTR-a 816,94 942,27 879,60 (82,83) (91,81) (86,21) Epilepsija lijevog MTR-a 737,73 842,92 790,33 (94,72) (104,99) (98,58) Zdrave osobe 572,87 621,83 597,35 (88,18) (97,74) (91,77) Ukupno 709,18 802,34 (51,22) (56,77) Efekt F P [[eta].
The data were treated using variation statistics method with Student's t-test, Microsoft Excel XP, Statistika 5.
Europos Sajungos imoniu statistika irodo, kad turime atkreipti demesi ne tik i dideliu imoniu rizikos valdyma, bet nepamirsti ir mazesniu imoniu, kurios kasdieneje veikloje taip pat susiduria su vienokia ar kitokia rizika, kuri veikia ne tik jas, bet galbut ir visa regiono ekonomika.
Statistika (Statistic and Economy Journal), 49(2), 29-43.
Didele teatro pajamu dali sudaro valstybinis finansavimas, del to, pries pradedant socialiniu bei ekonominiu rodikliu analize, pateikiama pajamu uz bilietus ir Kulturos remimo fondo finansavimo statistika 2008-2013 m.