VIR


Also found in: Dictionary, Financial, Acronyms, Wikipedia.

VIR

References in periodicals archive ?
Supplemental to the license agreements, Vir has partnered with Stanford, Harvard and the Oregon Health & Science University.
In The Villages, FL, The VIR Group's longest standing served market, the average occupancy rate in high season (January, February and March) is 97%.
As part of the agreement, Alnylam will lead ALN-HBV02 to IND filing, with Vir then progressing ALN-HBV02 through human proof of concept (POC); the companies will co-fund the program up to this point.
Kyra stands for 'strong woman' and Vir is often associated with 'brave man'.
Die eerste afdeling, "Inleidend", bied 'n teoretiese, maar ook praktiese, oorsig wat as basis dien vir die res van die boek.
Van die N$400 biljoen wat skenkers toegeken het vir klimaatsverandering, word die grootste gedeelte gespandeer in die welvarendste deel van die ontwikkelende wereld.
Vir die kinders, Hendrik, Nellie en Cornelia, wil ek net se dat ons baie lief is vir julle en net so trots is op julle soos wat jul ma was.
By 'n herbeskouing kan hierdie vergelyking egter ook gelees word as sprekend van die aard van taal, kommentaar op die verganklikheid van beskawing soos vergestalt in bouwerke vir die landbou, die verband tussen grondbewerking en taal, en die tydelike aard van taal self.
O Meliboeus, 'n god het hierdie rus vir ons geskep.
Vir switched to the parent Blue Star in 2007, where he overhauled processes.
Omdat ek vir sowat nege jaar lid was van sy Departement Klassieke Tale by UNISA, met 'n kantoor langs syne, wil ek nou op 'n meer persoonlike noot waardering betuig vir sy enorme bydrae tot die vestiging en uitbou van UNISA as doserende universiteit.
Vir talle lesers bo 40 is Mikro geen onbekende nie, en is sommige van sy karakters soos Mattewis en Meraai, huishoudelike name.