Waldemar II


Also found in: Dictionary, Wikipedia.

Waldemar II,

1170–1241, king of Denmark (1202–41), second son of Waldemar I. In the reign of his brother, Canute VI, he defended Denmark from German aggression and then extended Danish control over Schwerin. After his accession, the king of Norway paid him homage (1204). When his German conquests had been confirmed (1214) by Frederick II, the German king, he undertook a crusade against the Estonians and became master of much of the Baltic region. In 1223 he was treacherously seized by his vassal the count of Schwerin and held prisoner for three years. He was released only after he had been forced to relinquish much of his territory. He then attempted a reconquest, but was defeated (1227) at Bornhöved and spent the remainder of his life in codifying Danish law and in forwarding internal reform. He was succeeded by his son, Eric IV.
References in periodicals archive ?
Uldaktsepteeritava diskursuse jargi tuli kuningas Waldemar II 1219.
Poguski pilk ekspeditsiooni koosseisule kinnitab, et mitte kordagi polnud sunsel maalapil vubinud korraga nu palju korgeid ilmalikke ja vaimulikke ametimehi: peapuskop Anders Sunesen, kes polnud lihtsalt Lundi kiriku korgeim hingekarjane, vaid paavst Innocentius III poolt maaratud legaat Pohjamaades (21), kolm piiskoppi, kuningas Waldemar II ise ning tema vasall, slaavlaste vurst Wizzlaus.
Taanlaste tulekut silmas pidades voime uhes asjas kull kindlad olla: nimelt ei ole voimalik tuvastada seda, et Waldemar II oleks seadnud oma eesmargiks luua Pohja-Eestis n-o teist Taanit.
Waldemar II tuleku kohta utleb Henrik, et parast randumist asuti ravalaste linnuse asemele Toompeale uut ehitama.
Henrik utleb kull, et parast Waldemar II lahkumist ".
51) Seega: Waldemar II leer ei teinud vasallide kihi moodustamiseks joulist katset.
Hinnates taanlaste tegevust perioodil 1219-1223--ajal, mil peaks koige selgemini eristuma Waldemar II taktika voimuvorgustike kujundamisel--, selgub, et pingutused kirikliku struktuuri valjaehitamiseks olid esiplaanil.
In 1219 the Danes led by King Waldemar II conquered Tallinn and Northern Estonia and this conflict gave the name Tallinn from the word Taani linn (Danish city).