crown prince

(redirected from Walet)
Also found in: Dictionary, Thesaurus.
Related to Walet: Walmart

crown prince

the male heir to a sovereign throne
References in periodicals archive ?
Daw'r haf yn ol - can dda, yn llawn delweddau cofiadwy ('eich lluniau'n dynn rhwng lledar fy walet i') Awyr Las - can roc dda dim mwy dim llai, a Gai ar ei orau eto.
Er eu bod nhw'n ddynion digon pwerus yn eu bydoedd bach eu hunain, fydden nhw ddim wedi cael edrych i mewn i walet rhai fel Roman Abramovich, yr arch-gyfoethogyn o Rwsia sy'n berchen ar glwb mawr Chelsea.
En un trabajo posterior (Catalao, Poushinho y Mendes, 2011a), proponen un sistema hibrido entre la transformada de Walet y redes neuro-difusas para el pronostico de la electricidad en el corto plazo.
case from languishing, as the Walet case did, in the intermediate