Wezen

Wezen

(wez -en) See Canis Major.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Pothier's solution was to create two main parts: one based on the "essence," or wezen, of obligations (part I, or Deel I, in Table 1), and the other on the termination, or vergaan, of obligations (part III, or Deel III).
66) Onbeheerde boedel Vlier, Nationaal Archief, Den Haag, Suriname: Onbeheerde Boedels en Wezen 1828-1876, nummer toegang 1.
5) Dec [alpha] Eri, Achernar 01h38m17s -57[degrees]09' 29' [alpha] Tau, Aldebaran 04 36 49 +16 32 24 [beta] Ori, Rigel 05 15 17 -08 11 05 [gamma] Ori, Bellatrix 05 25 58 +06 21 46 [beta] Tau, Al Nath 05 27 17 +28 37 12 [epsilon] Ori, Alnilam 05 37 00 -01 11 35 [alpha] Ori, Betelgeuse 05 56 01 +07 24 31 [beta] CMa, Mirzam 06 23 23 -17 57 52 [alpha] Car, Canopus 06 24 18 -52 42 18 [gamma] Gem, Alhena 06 38 36 +16 23 06 [alpha] CMa, Sirius 06 45 50 -16 43 59 [epsilon] CMa, Adhara 06 59 14 -28 59 39 [delta] CMa, Wezen 07 09 01 -26 25 08 [alpha] Gem, Castor 07 35 35 +31 51 13 [alpha] CMi, Procyon 07 40 07 +05 11 19 [beta] Gem, Pollux 07 46 16 +27 59 16 [[gamma].
Wezen, weg en werk van de kerk naar reformatorische opvatting, ed.
voltooid deelwoord: geweest, infinitief: (umgangssprachlich) wezen (Schonfeld 1932 : 24, 169; Algemene Nederlandse Spraakunst 1984 : 444-445).
Zou hij zich, als een andere Tolstoi, misschien ook gast voelen in het huis van zijn vrouw, omringd door 'n warme weelde die hij als hervormer moest verloochenen, maar toch zo heel en al, zo onafwijsbaar hoorde bij zijn diepste wezen als kunstenaar en man van de wereld?
Kern in het wereldbeeld is de ziel--elk levend wezen, maar ook elk voorwerp heeft een ziel.
Peter De Mey, "Aanzetten tot een katholieke receptie van de recente oefening in her nadenken over wezen en zending van de kerk vanwege de commissie voor Geloof en Kerkorde (2005)," pp.
The late nineteenth-century Dutch Gentile artists Eduard Hilverdink, Reinier Craeyvanger, Jan David Geerling Grootveld, Willem Steelink, and Simon van Wezen produced an extensive genre of Amsterdam street scenes set in the Jewish neighborhood that conveyed equally conflicting sentiments of detachment and melancholy.
Er is een aanzienlijke hoeveelheid institutionele rivaliteit in de alledaagse praktijk van de moderne wetenschap die samengaat met gevallen van persoonlijke jaloezie en het ten koste van alles zorgen voor het behoud van reputaties, ongeacht het wetenschappelijke wezen.