Kigelia

(redirected from Worsboom)

Kigelia

 

a genus of plants of the family Bignoniaceae, found in tropical Africa. The sausage tree (Kigelia pinnata) is an attractive tree with a broad, shady crown; there is leaf fall during the dry season. The flowers, which blossom either before or during the opening of the leaves, are large and red. They are pollinated by sunbirds. The fruits, which hang from the branches on long stems and resemble liver sausages (up to 60 cm long), impart a particularly strange appearance to the plant.

References in periodicals archive ?
In die pragtige "Worsboom" (20) word die reisiger-digter wat sy tyd aflees uit die worsboom se pendules op 'n fisiese wyse betrek; hy is ook karteerder (21) wat sintuiglik en taktiel "sien", "kyk", "gesels", "oefen" (21) en met sy "vinger gly" (22) oor die tasbaarhede wat hy teenkom op sy reis.
Ontneem van sy boot pak Baas nou 'n ander taak aan: die bou van bankies onder die worsboom teen die rivier (p.