actol

actol

[′ak‚tȯl]
(organic chemistry)
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
This year, because I've been adjudicating, we've concentrated on the dramatic side of things and we were in the Can Actol on Thursday and there are other groups competing on Friday and Saturday," she said.
6 ac iau (D) (Dialogue Yrs 6 and under (Learners)) 1 Ysgol Gynradd Plascrug, Cylch Aberystwyth, Ceredigion 2 Ysgol Gynradd Gwauncelyn, Cylch Pontypridd, Morgannwg Ganol 3 Ysgol Gynradd Coety, Cylch Ogwr, Morgannwg Ganol Can Actol Bl.
Bydd mwy o gystadlu byw gyda''r nos gan gynnwys y Gn Actol i blant ysgolion cynradd.
Efallai fod hyn yn mynd yn ol i'r Noson Lawen, y Steddfod Bentref, y ddrama leol, y gig yn y dafarn, y felltith gan actol neu yn waeth byth, yr opera roc.
Aethom i weld y gystadleuaeth Gn Actol nos Lun yn y Pafiliwn, a dyna beth oedd marathon - tair awr o wylio tua deuddeg ysgol yn cystadlu.
CAROL WILLIAMS: Yes went yesterday we had a great time - children and parents LISA KING: Yes we was there last night and proud to say my daughters school came 3rd place in the can actol EIRLYS ROBERTS: Yes we were there yesterday and today.
30pm in the Main Pavilion: | An evening of competition for primary schools including the Can Actol (Action Song) competition.
Bydd mwy o gystadlu byw gyda'r nos gan gynnwys y Caneuon Actol i blant ysgolion cynradd.
Fe ddangosodd Elin Fflur sut mae canu, tra roedd cynifer arall o'r cast allan o diwn, ond rhaid cyfaddef roedd hyn fwy fel Can Actol a fe'm atgoffwyd o sut fath o Gymreictod bu rhaid i' nghenedlaeth i ymwrthod a fo ar ddiwedd y 1970au er mwyn symud yr agenda ymlaen.
Morgan Hopkins yw Llywydd y dydd ac mae'r cystadlu yn dechrau gyda'r gystadleuaeth Can Actol Blwyddyn 6 ac iau.
Fe fues i'n gystadleuydd brwd ar lwyfan y 'Steddfod yn cystadlu yn y dawnsio gwerin, dawnsio disgo, cn actol a pharton canu ac yn mwynhau mynychu Eisteddfodau'r Urdd ym mhob cwr o Gymru.
My favourite memory is going with a group from school to compete in the Can Actol (action song) competition in the Urdd Eisteddfod in Mold in 1984 and staying with a lovely family in Tremeirchion.