actol

actol

[′ak‚tȯl]
(organic chemistry)
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Fe ddangosodd Elin Fflur sut mae canu, tra roedd cynifer arall o'r cast allan o diwn, ond rhaid cyfaddef roedd hyn fwy fel Can Actol a fe'm atgoffwyd o sut fath o Gymreictod bu rhaid i' nghenedlaeth i ymwrthod a fo ar ddiwedd y 1970au er mwyn symud yr agenda ymlaen.
Bydd mwy o gystadlu byw gyda''r nos gan gynnwys y Gn Actol i blant ysgolion cynradd.
My favourite memory is going with a group from school to compete in the Can Actol (action song) competition in the Urdd Eisteddfod in Mold in 1984 and staying with a lovely family in Tremeirchion.
30pm in the Main Pavilion: | An evening of competition for primary schools including the Can Actol (Action Song) competition.
Aethom i weld y gystadleuaeth Gn Actol nos Lun yn y Pafiliwn, a dyna beth oedd marathon - tair awr o wylio tua deuddeg ysgol yn cystadlu.
Morgan Hopkins yw Llywydd y dydd ac mae'r cystadlu yn dechrau gyda'r gystadleuaeth Can Actol Blwyddyn 6 ac iau.
DYDD LLUN EISTEDDFOD YR URDD: Y CANEUON ACTOL S4C, 9.
Bydd mwy o gystadlu byw gyda'r nos gan gynnwys y Caneuon Actol i blant ysgolion cynradd.
I'd competed since the age of seven, in everything from Cyd-adrodd (speaking together) and Can Actol (acting and signing) to clog dancing and folk dance.
Roeddwn i yn y gan actol, yn canu ac yn llefaru ar fy mhen fy hun," meddai'r gyflwynwraig o Langernyw.
Fe fues i'n gystadleuydd brwd ar lwyfan y 'Steddfod yn cystadlu yn y dawnsio gwerin, dawnsio disgo, cn actol a pharton canu ac yn mwynhau mynychu Eisteddfodau'r Urdd ym mhob cwr o Gymru.
Ysgol Gynradd Penygloddfa, Cylch Bro Hafren, Maldwyn Can Actol Bl 6 ac iau (D) - Action Song Yr 6 and under (Welsh learners) 1.