amplitude-limiting circuit

amplitude-limiting circuit

[′am·plə‚tüd ¦lim·əd·iŋ ‚sər·kət]
(electronics)
Mentioned in ?
Full browser ?