argol


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Wikipedia.

argol

(är`gəl): see tartartartar
or argol
, impure potassium hydrogen tartrate deposited as a crust in fermenting vessels during wine making. When purified, it yields cream of tartar. Tartar is the chief natural source of tartaric acid.
..... Click the link for more information.
.

argol

[′är‚gȯl]
(food engineering)
A deposit formed in casks during aging of wine.
(materials)
Any of several manures used as fuel in parts of Asia.
References in periodicals archive ?
Argol, fues i'n eu rhannu rhwng bobl yr ardal a siopau a busnesau'r dre am ddyddiau, doeddech chi rioed yn disgwyl i mi alw ym mhob tye yn Rhydymain a'r Cylch?
Denise o Gwalchmai gafodd y rhan, dynes sy'n disgrifio ei hun fel 'bored housewife', ond argol, am actores
Argol, mae hi'n braf gallu siarad (wel, nes iddo fo roi ei ddwylo yn fy ngheg i) efo deintydd yn Gymraeg.
IAWN mi fydd rhai yn meddwl mai hysbys pur ydi hyn, ac oes, mae 'na elfen o hynny ynddo fo, ond argol, mae angen gwneud rhywbeth i geisio codi ffigyrau gwylio yr unig sianel deledu Gymraeg yn y byd yndoes?