arithmetic-logic unit

arithmetic-logic unit

[ə¦rith·mə‚tik ′läj·ik ‚yü·nət]
(computer science)