azimuth bar

azimuth bar

[′az·ə·məth ‚bär]
(engineering)