carcinotron

carcinotron

[′kärs·ən·ə‚trän]
(electronics)