CAW

(redirected from caws)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Acronyms.

CAW

(computer science)
References in periodicals archive ?
Cyfarwyddwr: Betsan Llwyd Yn ogystal a'r dramau uchod bydd John Ogwen a Maureen Rhys yn cyflwyno'u rhaglen arbennig, Annwyl Kate, Annwyl Saunders, o dan faner Bara Caws, yn y Babell Len am 12.
Ond yr hyn sy'n fwyaf syfrdanol wrth edrych yn ol heddiw, yw mai llafur cariad oedd y cyfan ar y cychwyn gyda'r aelodau'n ennill eu bara menyn o ffynonellau eraill ac yn gweithio'n ddi-gyflog a di-grant er mwyn gwireddu breuddwyd Bara Caws.
Catrin Roberts of Caws Dwynwen Cheese with the brands developed to commemorate St Dwynwen's Day
Gan fod y caws yn friwsionllyd mae'n toddi'n hyfryd yn y ffwrn ac yn plethu'n berffaith gyda'r winwns coch sydd wedi'u carameleiddio i greu gwledd gyfoethog ar eich plat.
Cabinet secretary for energy, planning and rural affairs, Lesley Griffiths said: "I was delighted to visit Caws Cenarth recently and, having sampled their traditional Welsh Caerphilly cheese, I can confirm this is indeed a product worthy of recognition.
Heitkamp has long worked with CAWS North Dakota to prevent human trafficking and domestic and sexual violence.
Both properties provided unusual opportunity for CAW to expand its holdings as caretaker of the largest source of drinking water in central Arkansas.
Mae hi hefyd wedi cyfarwyddo sawl drama i Bara Caws yn y gorffennol.
The CAWS consists primarily of wastewater, including 300 million gal Ions received daily from each of two wastewater plants.
CAWS, which was launched in 1995, acted as an umbrella organisation for schemes in Coventry, helping them share information.
Provencal Cooking: Savoring the Simple Life in France" is a combination memoir and cookbook as Mary Ann Caws reflects on her time in Provence and the lessons she learned about food and drink during her time there.