deal

(redirected from deally)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Legal.

Deal,

town (1991 pop. 26,311), Kent, SE England, on the Downs, an important passage for Channel shipping. It is a popular holiday resort. There is some boat building. Other industries include brush making, the production of plastics, and precision engineering. Deal is the reputed landing place of Julius Caesar in 55 B.C. and a later member of the Cinque PortsCinque Ports
[O. Fr.,=five ports], name applied to an association of maritime towns in Sussex and Kent, SE England. They originally numbered five: Hastings, Romney (now New Romney), Hythe, Dover, and Sandwich. The association was informally organized in the 11th cent.
..... Click the link for more information.
. Henry VIII had three castles built in the area: Deal Castle, Walmer Castle (seat of the lord warden of the Cinque Ports), and Sandown Castle (which has been washed away). From the 17th to the early 19th cent., Deal was an important supply and service center for ships anchored at the Downs.

deal

[dēl]
(design engineering)
A face on which numbers are registered by means of a pointer.
A disk usually with a series of markings around its border, which can be turned to regulate the operation of a machine or electrical device.

deal

1.(US) Pine or fir lumber cut to a specified size, usually at least 3 in. (76 mm) thick and 9 in. (229 mm) wide.
2. (Brit.) Square-sawn softwood lumber, 17/8 in. (47.6 mm) to 4 in. (101.6 mm) thick and 9 in. (228.6 mm) to under 11 in. (279.4 mm) wide.

deal

1
Cards
a. the process of distributing the cards
b. a player's turn to do this
c. a single round in a card game

deal

2
1. a plank of softwood timber, such as fir or pine, or such planks collectively
2. the sawn wood of various coniferous trees, such as that from the Scots pine (red deal) or from the Norway Spruce (white deal)

Deal

a town in SE England, in Kent, on the English Channel: two 16th-century castles: tourism, light industries. Pop.: 96 670 (2003 est.)
References in periodicals archive ?
A rhaid deally tai ar y tywod mewn gwledydd sydd wedi cael eu sgubo ymaith gan bolisiau trahaus.
Wrth 'sgwennu yn Saesneg am gefndir Cymraeg, ar y naill law tydi'r gynulleidfa Saesneg ddim yn deally cwbwl dwi'n ei ddweud, ac ar y llaw arall efallai 'mod i'n dieithrio'r gynulleidfa Gymraeg.
Er bod cysylltiadau rhyngrwyd cyflym yn gallu chwyldroi ein dulliau gwaith, mae'n anhygoel gweld cyn lleied o bobl yn deally buddion hynny, '' ychwanegodd Cynghorydd Hughes.
Hawdd deally bydd y llun o ferch noeth ar y clawr yn help i werthu'r nofel, ond peidiwch a disgwyl gormod.
Maent wedi denu dilyniant triw iawn,ac yn ol y ddau olygydd ni fyddai'n syndod pe bai pobl yn dweud mai drwy gyfrwng y colofnau hyn y gwnaeth Angharad ei chyfraniad pwysicaf i fywyd y genedl -a hawdd deally farn hon o ddarllen ei cholofn o wythnos i wythnos.
Er mwyn cynorthwyo'r gwylwyr i werthfawrogi'r perfformiad yn llawnbydd S4C yn cynnig gwasanaeth ieithyddol unigryw fydd yn gymorth i bawb ddilyn a deally stori.
i fod yn nofel y mis, a hawdd deally bydd yn creu dipyn o gyffro trwy Gymru gyfan, ac yn debyg o arwain at rag or o gynnyrch yn fuan gan awdur ifanc pur addawol.
Wedyn hwyrach y buasai yn haws deally gair diwylliant, a phleseru mwy o bobl.