direct stratification

direct stratification

[də′rekt ‚strad·ə·fə′kā·shən]