direct-contact condenser

direct-contact condenser

[də¦rekt ¦kän‚takt kən‚den·sər]
(mechanical engineering)
Full browser ?