do

(redirected from doeth)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Legal, Financial, Wikipedia.
Related to doeth: doth

do

(programming)

do

(networking)
The country code for Dominican Republic.

Do

 

a mountain near the city of Thanh Hoa (Democratic Republic of Vietnam), on whose slopes the archaeologists Nguyen Dong Chi, Hoang Hung, and Le Van Lan discovered in 1960 the first ancient paleolithic site in Vietnam. In the course of investigations conducted from 1960 to 1968, more than 1,500 archaic Clactonian flakes were collected, as well as ten crude chopping tools (“choppers”), about 40 core tools, and several typical Chellean hand axes. The tools were made from local basalt. The Do materials closely resemble the materials found at Chellean sites in India, the Caucasus, Western Europe, and other regions.

REFERENCE

Boriskovskii, P. I. Pervobytnoe proshloe V’etnama. Moscow-Leningrad, 1966.

DO.

On drawings, abbr. for “ditto.”
References in periodicals archive ?
Outsourcing of incomplete DOETH, ie, receipt of bids, analysis, treatment and referral to Agefiph.
The Gospel according to Matthew Robinson, EastEnders executive producer, is: "When thou doeth thine scripts, let not a storyline pass thee by.
Mae'n amlwg ar y funud fod y Cyfryngau Cymraeg wedi penderfynu mynd allan at y gymuned, mae yna rhywun wedi sylweddoli fod cyn lleied yn gwrando a gwylio mai doeth fyddai mynd allan at y bobl.
Enillodd barch pawb sy'n gysylltiedig a'r gem gan gymysgu dyfarnu doeth a hiwmor ac awdurdod ar y cae chwarae.
Mae bob amser yn beth doeth i atgoffa ein hunain am ddulliau ymarferol o arbed arian.
Serch y cyngor doeth roedd yna dipyn gwell blas ar yr hen Woodbine a fyddai weithiau, drwy rhyw ddirgel ffyrdd, yn dod i'n meddiant.
A bu'n gadarn o safbwynt cefnogi merched fel esgobion gan fynegi ei farn yn bwyllog a doeth.
Mae gan Cadno rai awgrymiadau ynglyen e sut i wario'r arian, ond does gan Sioned ddim mymryn o ddiddordeb yn ei chynghorion doeth.
Ar ei orau, mae mewnfudo doeth yn gallu cynnig bywyd newydd ac ynni newydd a, phan fydd mewnfudwyr yn ymroi i gefnogi'r iaith a'r diwylliant, mae eu cyfraniad yn gallu bod yn wirioneddol werthfawr.
Ista'nBwl (S4C, 9pm) Mae'n bryd i gegin y Bwl gael ei gweddnewid, ond a yw hi'n syniad doeth i Gwenda adael i Heather a Julie wneud y gwaith?
O ddarllen rhwng ei gloriau, cefais siom fawr o weld y penawd canlynol ar yr ochr Gymraeg iddo: Annog landlordiaid i gofrestru gyda Rhentu Doeth Cymru.