felloe

(redirected from felly)
Also found in: Dictionary, Thesaurus.

felloe

, felly
a segment or the whole rim of a wooden wheel to which the spokes are attached and onto which a metal tyre is usually shrunk
References in periodicals archive ?
Dwi'n dysgu Cymraeg i oedolion yn ystod tymor yr ysgol ac mi fydd hi'n anodd mynd i nunlle unwaith y bydd y gwersyllwyr yn heidio'n ol i'r maes carafannau o'r Pasg ymlaen, felly dim ond wythnos hanner tymor Chwefror oedd yn bosib.
Felly, dewch i gael eich ysbrydoli, gwerthfawrogwch yr holl gynnyrch, a manteisiwch i'r eithaf ar flas hyfryd Cymru drwy gydol y flwyddyn nesaf.
Am mod i wedi ei dynnu yn gynharach na wnes i llynedd, felly mae'r blodau y bu'r gwenyn yn bwydo arnyn nhw'n wahanol.
Felly beth am gymryd yr awenau a dechrau cerdded y llwybr gyrfaoedd iawn heddiw.
Dwi'n adnabod Trystan beth bynnag felly mae cael hogyn o Ddeiniolen ac wyneb cyfarwydd yn gwneud i mi deimlo gymaint yn fwy cyfforddus am yr holl beth," meddai Sophie sy'n 23 oed.
Criw cymysg oedd gennyf o ran yr Iaith, felly roedd angen cyflwyno yn ddwyieithog.
Felly, wrth lusgo fy hun yn ol at fy rhestr addunedau ar gyfer 2018 rwyf yn sgwennu 'Anwybyddu nhw' ar frig y rhestr.
Felly, mi edrychwn ni ymlaen at glywed David Cameron a Jeremy Corbyn yn cynnig syniadau sut i gadw'r mewnlifiad dan reolaeth resymol a sut i liniaru'r effeithiau pan fydd yn digwydd.
Ac ro'n i wedi anghofio pacio'r stwff cynnau tn ar y stf hefyd, felly pan ddeffrais i i swn ceir a loris am saith y bore, do'n i methu gneud paned, heb sn am ferwi wy.
Dw i'n siwr fod nifer yn awyddus i roi anrhegion Nadolig gwahanol i'r arfer, felly rydym ni'n gobeithio fod Sesiwn Fawr yn cynnig yr ateb delfrydol - tocynnau penwythnos i'r wyl, a hynny am bris gostyngol," dywedodd Branwen Dafydd, aelod o Bwyllgor Sesiwn Fawr.
Dw i yn y coleg yn Lerpwl a dw i ddim yn gweld fy chwaer yn aml, felly fe gawsom ni dipyn bach o ymarfer team building
A dwi'n gwirioni pan fydda i'n cyfarfod pobl sy'n gwirioni'r un fath, felly dyna pam ddechreuodd criw bychan ohonon ni gyfarfod bob rhyw ddeufis i drafod y llyfrau roedden ni wedi eu darllen.