haar


Also found in: Dictionary, Acronyms, Wikipedia.
Related to haar: Haar measure

haar

[här]
(meteorology)
A wet sea fog or very fine drizzle which drifts in from the sea in coastal districts of eastern Scotland and northeastern England; it occurs most frequently in summer.
References in periodicals archive ?
Die vrou in die ossewa kon nie werklik haar gesig afvee nie uit vrees dat haar grimering sal smeer.
Wanneer Kreon Medea beveel om Korinthe onmiddellik te verlaat met haar kinders, slaag sy daarin om 'n dag uitstel te kry.
Haar taught first, second and fifth grades at the school.
The impact of a slowing economy could mean a more friendly business climate in Latin America, Haar concludes.
In those cases, the researchers relied on magnetic resonance imaging, or MRI, to monitor the treatment before and after, but not during, the procedure, according to ter Haar.
Haar claims that, far from being a psychological concept, will to power is indeed a metaphysical notion, since it describes everything that exists, at bottom and in its totality At the same time, however, the eternal return is "the greatest triumph for the will to power" (p.
In haar aantekeninge oor die taal wat in die roman gebruik word, skryf Heese: "Na tuurlik kan niemand presies weet hoe die taal van die baie vroee voorbeelde van die spesie Homo Sapiens--ons almal se voorouers, in hooftrekke reeds soos ons--geklink het nie.
Jo is egter ook bang vir verdere seerkry en dit beinvloed haar verhouding met Leigh.
Nadat sy haar hoerskoolloopbaan aan die Sekondere Skool St.
Ek voer aan dat Van Niekerk se aanwending van lae van selfironisering duidelik sigbaar is in haar gebruik van 'n eerstepersoonsnarratief en fokaliserende perspektief van die karakter.
com Tel: +972-2-5359-635 Dave Haar Vice President Digital Signage Division dave.
Tot met haar dood was sy nog deeltyds verbonde aan die Department.