Paramo

(redirected from paramos)
Also found in: Dictionary.

paramo

[′pär·ə‚mō]
(ecology)
A biological community, essentially a grassland, covering extensive high areas in equatorial mountains of the Western Hemisphere.

Paramo

 

high-mountain evergreen vegetation of the Equatorial Andes of Central and South America. Paramos are found at elevations from 3,000 to 4,500 m. They consist of sparse stands of low trees (2–5 m tall), chiefly pines and yuccas (mostly of the family Compositae). The herbaceous cover includes caespitose xerophyllic grasses with some pulvinate and rosette plants.

References in periodicals archive ?
26,6 % respondentu pabreze akademines paramos ir vadybos (kvalifikuotu destytoju potencialo) svarba.
laikotarpiui programiniuose dokumentuose numatyta, jog vienu is pagrindiniu ES paramos kaimo pletrai tikslu yra didinti visu tipu ze mes ukio veiklos konkurencinguma ir ukiu perspek tyvuma, skatinti socialine itraukti, skurdo mazinima ir ekonomine pletra kaimo vietovese (Kaimo .
The park sprawls over 320 square miles and includes both the ever-cloudy, high montane rainforest and, farther up--between the treeline and the snowline -- the alpine tundra known locally as the paramo.
Aunque es indudable que el argumento no esta exento por completo de razon y que una reduccion en el numero de estudiantes y de licenciados podria paliar en parte el problema del desempleo existente en Psicologia, y desde las propias facultades de Psicologia no paramos de demandar continuamente la reduccion del numero de alumnos que cada ano los organismos politicoeducativos responsables nos obligan a admitir como nuevas matriculas, con el deseo nunca logrado de alcanzar un numerus clausus razonable de alumnos a los que poder garantizar una formacion altamente cualificada, como la que tecnicamente creo que estamos actualmente capacitados para impartir en las facultades de Psicologia de nuestro pais.
Skaiciavimams atlikti buvo sukurta daugiabuciu namu darnaus atnaujinimo vertinimo sprendimu paramos sistema (DNDAVSPS), paremta Microsoft Excel skaiciuokle.
Even in the extreme temperature conditions of the paramos, species such as B.
Ivertinant vertinguju savybiu nustatymo tendencijas galima speti, kad savalaikis vertinguju savybiu identifikavimas butu sukeles itampa tarp naudotoju ir saugotoju, sumazines finansavimo galimybes (paveldo objektai finansuojami pagal kitas paramos programas; rupesti kelia ir tai, kad neegzistuoja kompensaciniai mechanizmai).
Butina kasdiena salia saves surinkti daugeli ivairiu luomu, amziaus ir visuomeniniu padeciu zmoniu, nes is ju gausumo galima spresti, kokios yra galimybes ir kiek tiketis paramos.
LR Vyriausybe (2008a) Valstybes paramos daugiabuciams namams modernizuoti teikimo ir investiciju projektu energinio efektyvumo nustatymo taisykles [Regulations on State support for modernisation of apartment buildings and determination of energy efficiency in investment projects].