rugose

(redirected from rugate)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical.

rugose

[′rü‚gōs]
(biology)
Having a wrinkled surface.
References in periodicals archive ?
tam tikras skaicius sluoksniu, kuriu luzio rodiklis kinta nustatytu desniu, kol galiausiai sutampa su Rugate dangos vidutiniu luzio rodikliu n0 (3 pav.
0]--atitinkamai padeklo ir Rugate dangos vidutinis luzio rodikliai, t--normuotas sluoksnio storis.
Suprantama, kad sutapatinti Rugate dangos vidutini luzio rodikli su oru nera paprasta, todel dazniausiai baigiant formuoti danga, jos luzio rodiklis analogisku desniu vel sutapatinamas su padeklo luzio rodikliu (3 pav.
Itin didelio pralaidumo (T ~ 97-99 %) formuoti naudojama Rugate srities apodizacija (tam tikra funkcija moduliuotas luzio rodiklio profilio kitimas) (5).
Pasirinkimas, kokiu desniu moduliuoti luzio rodiklio profili, priklauso nuo busimos Rugate dangos taikymo sriciu ir kitu aplinkybiu.
In his study of the rugate fruit trait, Lee (1978) undoubtedly worked with this same [Mathematical Expression Omitted] allele (which he designated [Mathematical Expression Omitted]) in his XG-.