sulfur subchloride

sulfur subchloride

[′səl·fər ¦səb′klȯr‚īd]
(inorganic chemistry)
Mentioned in ?