wat


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Legal, Financial, Acronyms, Wikipedia.

wat, vat

Buddhist monastery in Cambodia.
References in periodicals archive ?
In die inleiding tot sy vertaling van fragmente uit Homeros se Ilias, wat in 2014 by Protea Boekhuis verskyn het, sluit Vos by die afdeling oor die invloed van die Ilias op die twintigste- en een en twintigste-eeuse poesie sy eie Afrikaanse vertalings in van Kavafis-gedigte wat die spore van daardie werk vertoon.
Ses-en-twintig jaar later ontmoet sy die kind wat sy so lankal uit haar hart probeer skuif het om met haar lewe te kon voortgaan, en moet verduidelik: 'I had to cut you from my lire the moment after you were born.
Critics of the monastery often focus on the power of the financial management of the wat and the administration skills of its leaders as the source for its achievement.
Die gedagte is om 'n visueel aantreklike, rustige area binne die US-Gesondheidswetenskappe-biblioteek te skep, waar studente in die teenwoordigheid van die magdom Afrikaanse mediese literatuur wat oor die jare gepubliseer is, kan ontspan, kuier of studeer.
Ons ervaar dit orals - op televisie en radio uitsendings, op advertensieborde, in advertensies, tydskrifte en met die vrouens wat op straat by ons verbyloop.
One critical historical link the Hmong at Wat Thamkrabok have with Hmong Americans and the United States is their involvement in the Secret War in Laos.
Desondanks is dit ook 'n intellektuele drama met onder andere 'n veelheid (intertekstuele) verwysings wat by tye vervreemding tussen spel en gehoor tot gevolg het.
Die neurowetenskap kan deur talle tegnologiese ontwikkelings aandui waar aktiwiteit in die brein plaasvind; dit kan die aard van die aktiwiteit beskryf en byvoorbeeld verduidelik hoe die brein kleure onderskei of handelinge organiseer, maar die groot probleem bly: hoe kan objektief waarneembare dinge soos breinselle, weefsel, neurone en bloed aanleiding gee tot die hoogs subjektiewe ervaring dat daar 'n "ek" is wat kan ruik en proe, wat 'n nooi in 'n nartjie of 'n ouma in kaneel kan he?
Donations to aid tsunami victims in Thailand can be sent to Wat Thai Los Angeles, 8225 Coldwater Canyon Ave.
Milosz met with Wat regularly and recorded their conversations until the summer of 1965, when he followed Wat to Paris and continued their sessions.
The first considers the wat in traditional society, the second discusses how reforms undermined the wat as a local institution, and the third reflects on the implications of this change for interpreting contemporary religious change.