ß-phenylalanine

β-phenylalanine

[¦bād·ə ¦fen·əl′al·ə‚nēn]
(biochemistry)