May 22

(redirected from 22 mei)

May 22

Holidays


Anastenaria (May 21-23)

Black Ships Festival (Third weekend in May in Shimoda, Japan; last full weekend in July in Rhode Island) May 22, 2011; May 22, 2016; May 22, 2022

Boat Race Day (May; 14th day of fifth lunar month) May 22, 2013
Celebrated in: Japan

Boston Pops (First week in May through middle of July)Doan Ngu (May-June; fifth day of fifth lunar month) May 22, 2015

Dragon Boat Festival (May-June; fifth day of fifth lunar month) May 22, 2015National Family Month (Second Sunday in May through the third Sunday in June)


Legal Holidays by Countries

National DayYemen
Holidays, Festivals, and Celebrations of the World Dictionary, Fourth Edition. © 2010 by Omnigraphics, Inc.
References in periodicals archive ?
Charles Malan (22 Mei 1945-24 Augustus 2011) was in sy lewe betrokke op verskeie terreine in die Afrikaanse letterkunde: aanvanklik as dosent aan die destydse Universiteit van die Oranje Vrystaat vanaf die vroeg 1970s tot 1981; daarna verbonde aan die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing as hoof van die Sentrum vir Suid-Afrikaanse Letterkundenavorsing (SENSAL).