October 25

(redirected from 25 oktober)

October 25

Holidays

Disarmament Week (October 24-30)

Festa da Luz (Two weeks beginning the second Sunday in October) Oct 25, 2012; Oct 25, 2013; Oct 25, 2014; Oct 25, 2018; Oct 25, 2019


Guavaween (Last Saturday of October) Oct 25, 2014


London Bridge Days (Last week in October)

Mother-in-Law Day (Fourth Sunday in October) Oct 25, 2015; Oct 25, 2020


Pirates Week (Last week in October)

Punky Night (Last Thursday in October) Oct 25, 2012; Oct 25, 2018


Se–or de los Milagros (October 18-28)World Creole Music Festival (Last weekend of October) Oct 25, 2014

Legal Holidays by Countries

October HolidayIreland
Republic DayKazakhstan
Thanksgiving DayGrenada

Legal Holidays in United States

Nevada DayNevada
Holidays, Festivals, and Celebrations of the World Dictionary, Fourth Edition. © 2010 by Omnigraphics, Inc.
References in periodicals archive ?
Met die woorde sluit hy finaal sy dagboek, behalwe met 'n enkele reel wat hy drie maande later, op sy verjaardag skryf: "1938, Augustus die 10de, had ik een stille verjaarsdag gehad, maar ik zal daaraan denken." Louis Tregaard sterf drie maande later op 25 Oktober 1838 op 55- jarige ouderdom.