References in periodicals archive ?
Onze parel, ons alles is op woensdagavond 6 maart om 22:47 overleden.
Referaat gelewer op 6 Maart by die kongres Toneel, musiek, dans: 'n kulturele ervaring, aangebied deur die Vereniging vir Kultuurgeskiedenis (Noord-Transvaal Streektak), Teaterhuisie, Sunnyside, Pretoria.