March 6

(redirected from 6 maart)

March 6

Holidays

Alahamady Be (First new moon in March) Mar 6, 2019


Bal du Rat Mort (First Saturday in March) Mar 6, 2021


First Monday Trade Days (Thursday through Sunday before first Monday of each month) Mar 6, 2011; Mar 6, 2016; Mar 6, 2021; Mar 6, 2022
Omizutori Matsuri (March 1-14)

Town Meeting Day (First Tuesday of March) Mar 6, 2012; Mar 6, 2018
Celebrated in: Vermont

Legal Holidays by Countries

Custom Chiefs DayVanuatu
Independence DayGhana

Legal Holidays in United States

Town Meeting DayVermont
References in periodicals archive ?
Onze parel, ons alles is op woensdagavond 6 maart om 22:47 overleden.
Referaat gelewer op 6 Maart by die kongres Toneel, musiek, dans: 'n kulturele ervaring, aangebied deur die Vereniging vir Kultuurgeskiedenis (Noord-Transvaal Streektak), Teaterhuisie, Sunnyside, Pretoria.