aard


Also found in: Acronyms.

aard

(programming, tool)
(Dutch for "earth") A tool to check memory use for C++ programs, written by Steve Reiss <spr@cs.brown.edu> (who names his programs after living systems).

Aard tracks the state of each byte of memory in the heap and the stack. The state can be one of Undefined, Uninitialised, Free or Set. The program can detect invalid transitions (i.e. attempting to set or use undefined or free storage or attempting to access uninitialised storage).

In addition, the program keeps track of heap use through malloc and free and at the end of the run reports memory blocks that were not freed and that are not accessible (i.e. memory leaks).

The tools works using a spliced-in shared library on SPARCs running C++ 3.0.1 under SunOS 4.X.

ftp://wilma.cs.brown.edu/pub/aard.tar.Z.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
As a tertiary hospital based referral laboratory, LabPLUS processes ANA screening tests from patients with high and low pre-test probabilities of having AARD as well as those patients with identified AARD's who are under treatment.
Bolters--Atlas Copco's Boltec series, Mine Master's Roof Master series, Sandvik's DS/Robolt and Cabolt series, and units from Maclean, JH Fletcher, RDH and AARD.
Hierdie afdeling, wat onder andere verwys na die Titanic, sluit af met woorde wat weereens die efemere aard van 'n verhouding uitspel: "'n Skip is 'n verhouding, / sinkend" (p.
Die temas wat herhaaldelik (implisiet of eksplisiet) voorkom, sluit dan ook onder andere aan by die aard van daardie samelewing: 'n wereld van "dubbelvisie", soos Clinton du Plessis dit stel in sy gelyknamige verhaal.
So ook die daaropvolgende gedigte in die eerste 'raam': die sprokiesagtige aard van die droom oor verre plekke, die beplanning, die liefdeskode wat ter sprake kom in die pragtige reels 'maar vir iemand wat in liefde reis, / is geen bestemming // ooit te ver of naby genoeg', die liminale aard van reis soos gesuggereer deur die gedigte 'Vrou wat tasse pak' en 'Ark'.
Ondanks de onvermijdelijk opsommende aard van de toelichting is deze voorproef boeiend, verrassend en nuttig--bijvoorbeeld de lijst Indische erfgoed online.
William Whitaker, GBR, Wonami van den Aard, 0/8 53.
Sommige van die moontlikhede wat die skrywer kan gebruik om 'n verhouding met die leser te skep en die aard van leseridentifisering met karakters te beinvloed is die keuse en voorstelling van karakters, vertelstrategie en perspektief.
Korte beschrijving van de aard en de hoeveelheid of de waarde van de leveringen of de diensten: