Brecon

(redirected from Aberhonddu)
Also found in: Dictionary.

Brecon

(brĕk`ən) or

Brecknock

(brĕk`nŏk, –nək), town (1981 pop. 7,422), Powys, S Wales, at the junction of the Honddu and Usk rivers. It is a market for the surrounding agricultural and cattle-raising area. Brecon was founded by the Normans c.1091. In the town are fragments of an 11th-century castle; Christ College, founded by Henry VIII in 1542; and the 11th-century priory church of St. John, which became a cathedral in 1923.

Brecon

, Brecknock
1. a town in SE Wales, in Powys: textile and leather industries. Pop.: 7901 (2001)
2. short for Breconshire
References in periodicals archive ?
Kelly Jones, 27, and Jodie Hawkins, 25, were captured on CCTV, which was played to the court and clearly showed them brandishing weapons in the street face-off at Tynewydd Square, Aberhonddu Road, Porth.
Agorwyd yr Happy Horse Retirement Home gan Nicky a Ray Van Dijk yng Nghrai, ger Aberhonddu, yn 1989 ac erbyn hyn mae wyth o staff yn gofalu am 50 o geffylau.
Dim ond y rhai a stumog gadarn fydd wir yn eistedd drwy'r Wyl Gerdd Dant, bydd dosbarth gweithiol trefol y de ddwyrain yn llai tebygol o ddarllen gwaith T H Parry Williams a bydd canu pop Cymraeg yn ddieithr iawn os yw rhywun yn mynychu Ysgol Caergybi neu Aberhonddu (heddiw fel ddoe).
Yn yr ail raglen, mi fydd Bryn yn canolbwyntio ar bobi, ac yn teithio i Ddinbych ac Aberhonddu.
Dydy Garry ddim yn rhy hoff o Gethin ac ar ol iddo golli'r arian, aiff Gary yn benwan gydag o," meddai Richard o Gaerffili yn wreiddiol, sydd bellach yn byw yn Aberhonddu.
Yn y rhaglen gyntaf fe fydd y pr yn dechrau eu taith yn ardal Aberhonddu, cartref un o bapurau bro ieuengaf Cymru, Y Fan a'r Lle.
Morgan a'I Fab, Trefnwr Angladdau, Pentrefelin, Pontsenni, Aberhonddu, LD3 8TT.
Yr unig un fydd yn aros ar agor fydd deorfa Cynrig, ger Aberhonddu a bwriad Cyfoeth Naturiol Cymru ydi asesu'r posibilrwydd o ddatblygu canolfan ymchwil dwr croyw ar y safle hon.
Ym meddwl Garry, mae gwaed wastad yn dewach na dwr," meddai Richard, sydd wedi ymgartrefu yn Aberhonddu.
YR WYTHNOS diwethaf fe ail benodwyd Stephen James, y ffermwr godro o Sir Benfro, fel Llywydd NFU Cymru am ddwy flynedd arall, gyda John Davies o Ferthyr Cynog, Aberhonddu fel Is Lywydd.
Ffrind i mi o ardal Aberhonddu ddywedodd wrtha i amdano.
EVANS Megan Price Yndawel yn ei chartref Gwenllian Morgan Court, Aberhonddu, ddydd lau, Tachwedd 26 Gynt o Aberdar, Swydd Efrog a Phont Wilym Aberhonddu; yn cael ei haddoli gan ei phriod, Maldwyn, ei merched, wyrion ai gorwyrion.