Brecon

(redirected from Aberhonddu)
Also found in: Dictionary.

Brecon

(brĕk`ən) or

Brecknock

(brĕk`nŏk, –nək), town (1981 pop. 7,422), Powys, S Wales, at the junction of the Honddu and Usk rivers. It is a market for the surrounding agricultural and cattle-raising area. Brecon was founded by the Normans c.1091. In the town are fragments of an 11th-century castle; Christ College, founded by Henry VIII in 1542; and the 11th-century priory church of St. John, which became a cathedral in 1923.

Brecon

, Brecknock
1. a town in SE Wales, in Powys: textile and leather industries. Pop.: 7901 (2001)
2. short for Breconshire
References in periodicals archive ?
Roedd Megan yn caru pawb, a phawb yn caru Megan Gwasanaeth preifat ac amlosgiad yn cael ei ddilyn gan Wasanaeth o Ddiolchgarwch Cyhoeddus yng Nghapel y Plough Aberhonddu, ddydd llun Rhagfyr 7, am 2 o'r gloch.
Y darn o'r A470 sy'n ymestyn o'i chyffordd a Chylchfan Brynich, Aberhonddu hyd at ei chyffordd a ffordd sirol yr A438 wrth Bont-y-bat, Llanfilo, Powys.
Kelly Jones, 27, and Jodie Hawkins, 25, were captured on CCTV, which was played to the court and clearly showed them brandishing weapons in the street face-off at Tynewydd Square, Aberhonddu Road, Porth.
Members of Cor Meibion Aberhonddu also performed Calon Lan as Carywn's wicker coffin was brought into the church.
Gorffennaf 10fed, 2014 yn dawel ac yng nghwmni ei theulu, yn ei chartref yn Aberhonddu, yn 91 mlwydd oed.
Yn yr ail raglen, mi fydd Bryn yn canolbwyntio ar bobi, ac yn teithio i Ddinbych ac Aberhonddu.
Y corau Cymreig fydd yn canu yw: Cor Meibion Parc yr Arfau, Caerdydd, Cor Meibion Aberhonddu a'r Cylch, Cor Meibion Caerfyrddin, Cor Meibion Penybontfawr o Sir Drefaldwyn, Cor Meibion Dyfnant, Cor Meibion Trefynwy a Chor Meibion Pendyrys.
Bu'n ddisgybl preswyl yng Ngholeg yr Iesu, Aberhonddu, lle'r oedd yn rhagori mewn chwaraeon o bob math, yn enwedig criced.
Yn y rhaglen gyntaf fe fydd y pr yn dechrau eu taith yn ardal Aberhonddu, cartref un o bapurau bro ieuengaf Cymru, Y Fan a'r Lle.
No flowers, donations if so desired to The Alzheimer's Society or Aberhonddu Male Voice Choir c/o E J Morgan & Son, Funeral Directors, School House, Pentrefelin, Sennybridge, Brecon, LD3 8TT.
O Fae Colwyn i Ruthun, draw i Lanarmon a lawr drwy'r Canolbarth; i'r Trallwng, Llanidloes, Llanelwedd ac Aberhonddu, cyn croesi'r Bannau i Aberfan a gorffen y daith yng Nghaerdydd.
Ym meddwl Garry, mae gwaed wastad yn dewach na dwr," meddai Richard, sydd wedi ymgartrefu yn Aberhonddu.