Brecon

(redirected from Aberhonddu)
Also found in: Dictionary.

Brecon

(brĕk`ən) or

Brecknock

(brĕk`nŏk, –nək), town (1981 pop. 7,422), Powys, S Wales, at the junction of the Honddu and Usk rivers. It is a market for the surrounding agricultural and cattle-raising area. Brecon was founded by the Normans c.1091. In the town are fragments of an 11th-century castle; Christ College, founded by Henry VIII in 1542; and the 11th-century priory church of St. John, which became a cathedral in 1923.
The Columbia Electronic Encyclopedia™ Copyright © 2013, Columbia University Press. Licensed from Columbia University Press. All rights reserved. www.cc.columbia.edu/cu/cup/

Brecon

, Brecknock
1. a town in SE Wales, in Powys: textile and leather industries. Pop.: 7901 (2001)
2. short for Breconshire
Collins Discovery Encyclopedia, 1st edition © HarperCollins Publishers 2005
References in periodicals archive ?
7 I 11: 1af Gwenan Mars Lloyd, Llanynys, Dinbych; 2il Erin Swyn Williams, Llannefydd, Conwy; 3ydd Sophie Jones, Pontsenni, Aberhonddu.
Roedd rhaid gofyn i siop o Aberhonddu ddod i werthu llyfr mewn digwyddiad yn Rhigos wythnos diwethaf.
Yn yr ail raglen, mi fydd Bryn yn canolbwyntio ar bobi, ac yn teithio i Ddinbych ac Aberhonddu.
6 ac iau (Piano Solo Yrs 6 and under) 1 Osian James Ysgol Y Bannau, Cylch Aberhonddu, Brycheiniog a Maesyfed 2 Erin Fflur Edwards Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Cylch Uwch Conwy, Conwy 3 Casey Lane Ysgol Iau Porth Tywyn, Cylch Llanelli, Dwyrain Myrddin Ensemble Offerynnol Bl.
Yn y rhaglen gyntaf fe fydd y pr yn dechrau eu taith yn ardal Aberhonddu, cartref un o bapurau bro ieuengaf Cymru, Y Fan a'r Lle.
yr Urdd Gweler yr gyfer amseroedd darlledu Bydd yr actores Nia Roberts, o Aberhonddu, hefyd yn rhan o'r dathliadau.
Ym meddwl Garry, mae gwaed wastad yn dewach na dwr," meddai Richard, sydd wedi ymgartrefu yn Aberhonddu.
YSGRIF - Trefor Huw Jones, Aberystwyth; Can Ddigri - Megan Richards, Aberaeron; Telyneg - John Meurig Edwards, Aberhonddu; Limrig a Llinell Goll - Megan Richards; Emyn - Mary B Morgan, Llanrhystud; Parodi - Delyth Lewis, Aberystwyth; Englyn - John Ffrancon Griffith, Abergele.
Bydd Ffermio yn bwrw golwg ar yr ymgyrch Februdairy yn ystod yr wythnosau nesaf ynghyd a gwastraff plastig ar ffermydd, ymweld a Sioe Dairy Tech a Sioe Botensials Aberhonddu. Cofiwch wylio, a diolch i chi am wylio cyn belled eleni.
Y noson honno roeddwn i a'r criw yn aros yn Neuadd Llangoed, Llyswen ger Aberhonddu. Pan brynwyd yr adfail gan Bernad Ashley (gwr Laura) ym 1987, cyfeirwyd at y neuadd fel 'Castell Hengoed' ond adeilad Jacobeaidd 17eg ganrif oedd yma yn wreiddiol.
Mae dwy yng Nghymru, yn Sir Drefaldwyn ac yn Aberhonddu , sydd hefyd yn trin gwlan.