Abertawe


Also found in: Dictionary, Thesaurus.

Abertawe,

England: see SwanseaSwansea
, Welsh Abertawe, city (1981 pop. 172,433) and county, 146 sq mi (378 sq km), S Wales. Located on Swansea Bay at the mouth of the Tawe River, the city of Swansea is a metallurgical center with sheet-metal mills, foundries, and smelting works.
..... Click the link for more information.
.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Wedi'r streic, bu Sian yn astudio ym Mhrifysgol Abertawe a graddiodd yn y Gymraeg cyn wynebu'r her nesaf - mynd i San Steffan fel Aelod Seneddol.
The Welsh Government said it has made it clear to Abertawe Bro Morgannwg University Health Board that it expects to see improvements in waiting-times.
Dywedodd Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fenter, Datblygu ac Adfywio: "Drwy lofnodi'r adduned hon mae'r Cyngor a'n partneriaid yn PCYDDS yn cytuno i weithio gyda'n gilydd i ddatblygu a gwella cyfleoedd ar gyfer ffyniant rhanbarthol a chynyddu cynhwysiant cymdeithasol a chyrhaeddiad addysgol yn ein cymunedau.
Sara Hayes, Abertawe Bro Morgannwg University Health Board public health director, said: "We are absolutely delighted with the response from parents.
Rhaid cydnabod hefyd fod Abertawe yn ddinas fawr ol-ddiwydiannol, lle mae amrywiaeth eang iawn o ran y profiad Cymreig a Chymreig.
A spokeswoman for Abertawe Bro Morgannwg said the figures for the health board were misleading.
Ond mae rhediad Abertawe ar hyn o bryd yn un campus, a'i gobaith nhw yw gweld y rhediad yna yn parhau.
Fel rhan o fuddsoddiad y Brifysgol yn Abertawe, mae'r Brifysgol wedi prynu darnau sylweddol o dir i'w datblygu yn ardal glannau SA1.
A spokesman for Abertawe Bro Morgannwg UHB said: "The health board is carrying out audits and spot checks of blood glucometry record-keeping across all its hospitals.
Total quantity or scope: Maintenance of Fire & Intruder Alarms for Abertawe Bro Morgannwg University LHB.
Mae'n arbennig i Gymru ac i Abertawe bo' nhw'n gallu rhoi llwyfan i'r fath bencampwriaeth," meddai Steffan.
In January, the Abertawe Bro Morgannwg University (ABMU) Health Board issued a public apology to patients "it had let down" at the Princess of Wales Hospital in Bridgend.