References in periodicals archive ?
Wrth i ddiwrnod y canlyniadau Ymadawyr Addysg Uwch) | Gwobr Aur Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu Llywodraeth y DU nesau - p'un a ydych chi wedi dewis prifysgol eisoes ai peidio, meddyliwch am Abertawe y mis Medi hwn.
"Ni'n lwcus yn Abertawe, dyw e ddim yn broblem, er ges i un crwt yn dod mlaen ata i a dweud bod e wedi gwario miloedd a bod e mewn dyled.
Sara Hayes, Abertawe Bro Morgannwg University Health Board public health director, said: "We are absolutely delighted with the response from parents.
Dywedodd yr Athro Ian Walsh, Cyfarwyddwr ATiC a Deon Coleg Celf Abertawe: "Mae ein labordai ymchwil yng Nglannau SA1 Abertawe yn ein galluogi i dynnu ar arbenigedd cydweithwyr o bob rhan o bortffolio Y Drindod Dewi Sant er mwyn cael effaith drawsnewidiol ar fywydau'r rheini sydd angen ein cymorth.
ABMU came into being in 2009 following the merger of Abertawe Bro Morgannwg University NHS Trust and Swansea, Bridgend and Neath Port Talbot local health boards.
Dr Lloyd said: "Back in September 2016, Abertawe Bro Morgannwg University Health Board was put under Welsh Government 'targeted intervention'.
Ond rhybuddiodd y bydd Sampdoria yn cynnig her anodd i Abertawe. Dywedodd, "Mae Sampdoria wedi cynhyrchu llawer o dimau o'r safon uchaf a rheolwyr arbennig iawn dros y blynyddoedd.
Abertawe sydd wedi cael y canlyniadau gorau yn y blynyddoedd diwethaf hefo deg buddugoliaeth allan o bymtheg yn y gemau Varsity.
Penllanw prosiect byw yng Ngholeg Celf Abertawe hefyd yn cynnwys myfyrwyr Dylunio Patrymau Arwyneb oedd arddangosfa yn Amgueddfa Werin Sain Ffagan ym mis Chwefror.
Mae Undeb y Myfyrwyr Prifysgol Abertawe'n cefnogi mwy na 50 o glybiau a 130 o gymdeithasau, gyda chyfleoedd perffaith i chi wneud ffrindiau newydd a rhoi cynnig ar rywbeth newydd - o syrffio barcud i gemau cyfrifiadur, mae rhywbeth at ddant pawb!
Mae'r rhaglen yn creu darlun o wraig benderfynol a digyfaddawd gyda'i holl fryd ar wneud y gorau i'r rhai yr oedd hi'n eu cynrychioli boed yn lowyr a'u teuluoedd neu yn etholwyr Dwyrain Abertawe.