Abertillery

(redirected from Abertyleri)

Abertillery

(ăb'ərtĭlâr`ē), town (1991 pop. 12,091), Blaenau Gwent, SE Wales. The town, an agricultural market, produces tin plate and has a brewing industry.
References in periodicals archive ?
Stwnsh ar y Ffordd (S4C, 4pm) Heddiw, bydd Pod Stwnsh yn glanio y tu allan i Ysgol Bro Helyg, Abertyleri ac yn rhoi cyfle i ddisgyblion ac ambell athro serennu ar deledu.
Nyrsus cydwybodol oedd Thora Silverthorne o Abertyleri a Margaret Powell o ardal Crughywel, tra'r oedd Fifi Roberts o Benarth ar long ei thad, y llong gyntaf i dorri drwy'r blocad yn Bilbao i fwydo'r trigolion newynog.
Yn y flwyddyn aeth heibio cafwyd ymateb arbennig o dda i gyfarfodydd yn Llangefni, Caerfyrddin, Yr Wyddgrug, Machynlleth, Abertyleri a Glyn Ebwy.
Yno mae'n cwrdd a Chymro, Phil Lewis o Abertyleri, sydd wedi bod yn cloddio am opal yno ers bron i 40 mlynedd.
Llwyfannir Gwlad yr Addewid yn Theatr y Met, Abertyleri, ar nosweithiau Mawrth, Mercher, Iau a Gwener, Awst 3-6, 7.
Darperir bysiau i gludo'r gynulleidfa o Faes yr Eisteddfod ac o'r Maes Carafanau i'r perfformiadau yn Abertyleri.
Bedair blynedd yn ddiweddarach mae hi'n defnyddio'i sgiliau creadigol i wneud enw iddi'i hun ym myd trin gwallt, a'r flwyddyn nesaf bydd yn cymryd drosodd salons llwyddiannus Kutz n Kurlz ym Mrynmawr ac Abertyleri.
Mike Grail, Independent Wales Party, Blaenau Gwent Constituency, Abertyleri
JULIAN MEEK-DAVIES East Side, Cwm Tyleri, Abertyleri, Gwent
Pour millions of pounds into the coastal strip of South Wales while improving feeder roads so people can ``escape'' Ebbw Vale, Tredegar and Abertyleri, perpetuating the ``bunk up over the wall'' philosophy.
Recently the Independent Wales Party conducted its own survey of what people thought was wrong with their town, Abertyleri.
MIKE GRAIL Secretary, IWP Blaenau Gwent Constituency Party, Abertyleri