Avalon

(redirected from Afallon)
Also found in: Dictionary.

Avalon

(ăv`əlŏn), in Celtic mythology, the blissful otherworld of the dead. In medieval romance it was the island to which the mortally wounded King Arthur was taken, and from which it was expected he would someday return. Avalon is often identified with GlastonburyGlastonbury
, town (1991 pop. 6,751), Somerset, SW England. It has a leather industry, but Glastonbury is famous for its religious associations and many legends. One legend tells that St. Joseph of Arimathea founded the first Christian church in England there.
..... Click the link for more information.
 in Somerset, England.
The Columbia Electronic Encyclopedia™ Copyright © 2013, Columbia University Press. Licensed from Columbia University Press. All rights reserved. www.cc.columbia.edu/cu/cup/

Avalon

the blissful otherworld of the dead. [Celtic Myth.: NCE, 194]
See: Heaven

Avalon

island where dead King Arthur was carried. [Arth. Legend and Br. Lit.: Le Morte d’Arthur; Idylls of the King; The Once and Future King]
Allusions—Cultural, Literary, Biblical, and Historical: A Thematic Dictionary. Copyright 2008 The Gale Group, Inc. All rights reserved.

Avalon

The code name for the Windows Presentation Foundation API. See WPF.
Copyright © 1981-2019 by The Computer Language Company Inc. All Rights reserved. THIS DEFINITION IS FOR PERSONAL USE ONLY. All other reproduction is strictly prohibited without permission from the publisher.
References in periodicals archive ?
Plethdorch y teulu yn unig, derbynnir cyfraniadau os dymuner tuag at 'Parkinsons UK'trwy law yr Ymgymerwr Angladdau Maldwyn Lewis, Afallon, Penrhiw-pal, Rhydlewis, Llandysul, Ceredigion, SA44 5QH Ffon 01239 851005.
WILLIAMS - WILLIAM CLIFFORD (CLIFF) Gorffennaf 22, 2014 Yn dawel yng nghwmni ei wraig gariadus Eleanor, ar ol gwaeledd hir a gofal arbennig yn Ward Tegid, Ysbyty Gwynedd Bangor yn 89 mlwydd oed, o Afallon, Ffordd Rhythallt, Llanrug.
Judge Huw Daniel told Davies, of Llys Afallon, Trehafren, her victim suffered lasting injuries.
Blodau'r teulu yn unig ond derbynnir rhoddion er cof yn ddiolchgar tuag at Adran Fonitro'r Galon yn Ysbyty Bronglais trwy law Dai Alun Jones, Afallon, 107 Maesceinion, Waun Fawr, Aberystwyth, SY23 3QQ.
An Anglesey Council spokesman said: "Following a review of Day Care Services for Older People, it was decided to close the Afallon Centre in Holyhead.
Public Funeral Service and Interment at Meline Church, Eglwyswrw (Time and Date to be Confirmed); Family floral tribute only, donations in memory if desired towards Ashleigh Surgery, Cardigan (Equipment Fund) c/o The Funeral Director, Maldwyn Lewis, Afallon, Penrhiw-pal, Llandysul, Ceredigion, SA44 5QH.
Ebrill 7fed 2015, yn dawel yn ei chartref 'Afallon' 2 Maes Gwyn, Talwrn yng nghwmni ei theulu.
The future of the Beaumaris Day Care Centre and Afallon Day Care Centre in Holyhead will also come into focus with the council threatening to withdraw services.
Store hoggets(420): PS76.60, PS75, PS74, PS72, PS70.50, PS60 to EA Powell, Clynyrychen; PS75, PS74, PS70, PS68, PS64.50 to EG Evans, Nantygwyddau; PS66 to AJC Thomas, Rhydowen; PS65, PS61 to TE Jones, Frongoch; PS65, PS45 to E Jones, Closyrefail; PS59.50, PS55 to WE Davies, Manglas; PS57.50 to DJE Davies, Troedybryn; PS57, PS40 to DG Jones, Gwarnoethle; PS54.50 to HH Jones, Pencaerau Bach; PS52.50 to DH Davies, Y Gweithdy; PS48.50 to S Gray, Kites View; PS45, PS40 to A Evans, Afallon; PS42.50 to A Jenkins, Ynysau Uchaf; PS41.50 to DT Jenkins, Glasydorlan; others to PS39.50.
Deng mlynedd yn ol, gwahoddodd fi i'r cylch llenyddol a threuliais noson yn 'Afallon'.
Efallai y cofiwch i mi sgwennu ym mis Ionawr am daith o amgylch y pentref, yn gweld llechen i nodi cartref Mered a chartref Gwyn Thomas, a buom heibio Afallon, cartref Mary a Silyn Roberts ond doedd dim i nodi hynny.
Symuda'r Cymry o'r tir mawr gan wladychu ynys fechan ar afon Ohio yn 1851 - afallon Gymreig, gyda chartrefi clyd, ysgol a chapel, cymdeithas lle mae Anghydffurfiaeth yn teyrnasu a'r iaith Gymraeg yn ben.