Aeëtes

(redirected from Aietes)
Also found in: Dictionary.

Aeëtes

(ē-ē`tēz): see JasonJason,
in Greek mythology, son of Aeson. When Pelias usurped the throne of Iolcus and killed (or imprisoned) Aeson and most of his descendants, Jason was smuggled off to the centaur Chiron, who reared him secretly on Mt. Pelion.
..... Click the link for more information.
.
References in periodicals archive ?
Na Jason se oorwinning oor al die vyande wat Aietes teen hom laat opstaan, wil hy Medea bedank.
Aietes verskyn met Chalkiope en haar seuns in boeie.
Wanneer berig word dat Aietes nou ook Aiaie omsingel, kondig Kirke
Hulle gaan af en die bedryf eindig met Aietes wat verskyn met die lyk van Apsyrtos in sy arms.
In Marthinus Basson se opvoering is hierdie tragiese omwenteling in Aietes se posisie treffend en grafies uitgebeeld deurdat by Aietes (Cobus Rossouw) se eerste verskyning hy op die skouers van sy seun (Jaco Bouwer) gedra is.
Medea, Chalkiope en Kirke behou meestal 'n verhewe digterlike uitdrukkingswyse, terwyl Aietes se taal ietwat kragtiger is.