Aloeidae

Aloeidae

name given to twins Otus and Ephialtes. [Gk. Myth.: Kravitz, 17]