Annau

Annau

or

Anau

(both: ənou`), town, in S Turkmenistan, 5 mi (8 km) SE of Ashgabat, near the Iranian border. At Annau, Raphael Pumpelly discovered (1903) traces of habitation dating back to c.3000 B.C. The excavations uncovered artifacts indicating cultivation of grain; beautifully designed pottery was also found.

Bibliography

See R. Pumpelly, The Prehistoric Civilization of Anau (1908).

References in periodicals archive ?
dangos fel y gall pwerau ywbeth nad yw wedi digwydd annau eraill o'r gwledydd hyn.
For example, Vogel and Annau (1973) presented pigeons with a 4 x 4 matrix and two response keys.
Astudiwyd rhyw 30 o ganolf annau gweithgareddau awyr agored a chanfod fod 60% o'r staff cefnogi (gweinyddu/ llnau/ coginio) yn Gymry Cymraeg - a llawer yn ferched, tra mai dim ond 4% o'r tywyswyr oedd yn Gymry Cymraeg - a'r rhan fwyaf yn ddynion.
Roedd Cymdeithas Cymru-Ariannin wedi cymryd yr awenau cychwynnol, ond fe benderfynodd criw bach ohonom ffurfio is-bwyllgor gan fynd ati i drefnu noson lawen er budd Ysgolion a Chanolf annau Meithrin y Wladfa, a chanolbwyntio ar yr angen yn Nhrelew.
Under these conditions, rats appear to learn "rules" describing the structure of sequences and "chunk" sequences into meaningful subsequences to reduce memory load (Fountain, 1990; Fountain & Annau, 1984; Fountain, Henne, & Hulse, 1984; Hulse, 1978; Hulse & Dorsky, 1977, 1979; Page, Hulse, & Cynx, 1989; Terrace, 1987, 1991; Terrace & Chen, 1991a, 1991b).
Erwin Annau, TradeNet Treasurer, said, "Product refinement and development are the cornerstones of the TradeNet philosophy.
Extending on the work of Vogel and Annau (1973), Schwartz (1980) presented pigeons with two pecking keys and a 5 x 5 matrix of lights.
Antonitis, 1951; Boren, Moerschbaecher, & Whyte, 1978; Eckerman & Lanson, 1969; Page & Neuringer, 1985; Schoenfeld, Harris, & Farmer, 1966; Schwartz, 1982; Vogel & Annau, 1973).
Topographic variability in responding has been studied in operant contexts with both reinforcement (Machado, 1989; Vogel & Annau, 1973) and extinction (Antonitis, 1951) manipulated as independent variables.