Atjeh


Also found in: Dictionary.
Related to Atjeh: ASNLF

Atjeh

 

a sultanate in the northern part of the island of Sumatra (Indonesia). Existed from the early 16th century to the early 20th century. One of the centers of diffusion of Islam in Indonesia.

The golden age of Atjeh came in the first half of the 17th century, when its sovereignty was recognized by most of the principalities of Sumatra and the western principalities of Malaya. It specialized in the pepper trade and had a powerful fleet. In the 16th and early 17th centuries, Atjeh fought successfully against the Portuguese. Atjeh’s importance declined after the capture of Malacca in 1641 by the Dutch, who also penetrated Atjeh’s vassal holdings. From 1873 to 1904 the Netherlands waged a colonial war against Atjeh. The people of Atjeh, under the leadership of Teku Umar, Tengku Tjhik di-Tiro, and others, heroically resisted the invaders. Partisan activities continued until 1913. Since 1956, Atjeh has been a province in the Republic of Indonesia.

REFERENCES

Snouck Hurgronje, C. The Achehnese, vols. 1–2. Leiden, 1906.
Said, Mohammad. Atjeh sepandjang abad. Medan, 1961.

V. A. TIURIN

References in periodicals archive ?
The Contest for North Sumatera Atjeh, the Netherlands and Britain 1858-1898.
Rentjong Atjeh was promoted as 'the first great Malay historical drama' in advertisements when it was released (advertisement for Rentjong Atjeh, ST, 29 Aug.
Kreemer, the head of the Atjeh Institute in Banda Aceh and author of the massive encyclopaedic work Atjeh (1922-23)--the most exhaustive work ever to appear on Aceh in the Dutch language--referred to Snouck Hurgronje when he claimed that, in the years before the Dutch conquest, Aceh was characterized by 'complete anarchy, legal insecurity, bad governance, terrorism, arbitrariness, and horrible suppression'.
Kreemer, Atjeh algemeen samenvattend overzicht van land en volk van Atjeh en onderhoorigheden (Leiden: E.
Available online, the digitized collection in this archive continues to expand, with a total of 128,694 images, 1766 items with Atjeh as a keyword, and 3601 items with Aceh as a keyword in June 2012.
Tot grote Indonesische irritatie had Pronk gemeld dat hij bij zijn aanstaand overleg in Indonesie Atjeh wilde bezoeken.
Kruijt, Atjeh en de Atjehers: Twee Jaren Blokkade op Sumatra's Noord-Oost-Kust (Leiden: Gualth.
De tientallen overplaatsingen in die dertig jaar maakten hem ook rechtstreeks betrokkene bij de vestiging van de Indische koloniale staat, in Atjeh onder Van Heutsz, daarna in de Boni-expeditie op Celebes--waar hij ook optrad als verslaggever van de Java-Bode--en als hoogste militair bij de pacificatie van Ceram.
Piekaar, Atjeh en de oorlog met Japan (Den Haag: Van Hoeve, 1949).
Kees van Dijk onthult dat de breuk tussen Van Heutsz en Snouck Hurgronje werd veroorzaakt door een verschil van mening over de aanleg van een paardenrenbaan in Atjeh en laat zien hoe belangrijk paardenraces waren als cultureel trefpunt.
De Hikajat Atjeh (The Hague: Verhandelingen van bet Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie no.
Een groep van KNIL-militairen slaagde er in in Atjeh een jaar lang uit Japanse handen te blijven, maar kwam niet tot gewapende actie.