BUDR


Also found in: Acronyms.

BUDR

5-bromodeoxyuridine
McGraw-Hill Dictionary of Scientific & Technical Terms, 6E, Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Yr eirioni yw hyn - bod arian "gln" y gorllewin yn fwy "budr" o lawer nag arian dinasyddion y wlad.
A Mi wnes i orfod cysgu yn fy nghes ryw noson achos mod i wedi cael gwely budr mewn gwesty!
Mi allai fod wedi creu dameg arall o ystyried y clytiau budr sydd i'w cael ar benolau babanod.
I oleuo'r goeden eleni, ni fyddant yn ddibynnol ar eneraduron disl budr a swnllyd.
Mewn ychydig eiliadau gwelsom don o ddwr llif budr bron a chyrraedd pont y lein a honno tua llathen o uchdwr.
Ac i raddau mi alla'i ddeall nad ydyn nhw eisiau plant yn rhoi eu bysedd bach budr ar eu ffrog wen neu'n dechrau sgrechian cro yn ystod y llw, ac yn rhedeg o gwmpas y gwesty yn ystod y wledd briodas - ond i mi, dyna sy'n gwneud priodas yn rywbeth cofiadwy.
Ar ben hyn mae'r ddeuawd o Ross a Brand mae'n debyg wedi dweud pethau eitha cas a budr. Ie yn union - ddim yn ddoniol!
Bron fod y teils yn eich tywys i wlad Islamaidd, rhywle yn Tunisia neu Morocco a rhywsut neu'i gilydd mae'r ffenestri budr wedi troi yn las a'r ffaith fod paent gwyn y ffram angen cot newydd yn ein harwain yn daclus at enw Ani i'r llun 'teilie di treulio'.
Sylweddolwn bwysigrwydd eu gofal am eu traed mewn amgylchiadau gwlyb a budr a phwysigrwydd y "ffatroedd" sanau yn l yng Nghymru.
Mae'n weddol hawdd gwahaniaethu rhwng y llygoden fach, llygoden y ty felly, a llygoden y maes am fod gan lygoden y maes glustiau sy'n llawer iawn mwy ac mae yna liw brown reit ddel ar eu ffwr yn wahanol i'r llwyd budr sydd gan y llygoden fach.
Gwerthu Allan: Tudur Owen (S4C, 9.30pm) Yr wythnos hon yn Gwerthu Allan o''r Glee Club, prif glwb comedi Cymru, mae Tudur Owen yn perfformio ei sioe stand-up Dwr Budr. Bydd yn rhannu ei ogwydd unigryw ar fywyd, o''r Guardian Angels yn cyrraedd Caernarfon i addasrwydd y gair Cymraeg am jellyfish.
Y rhai sydd yn gwneud y gwaith caled a'r gwaith budr yw'r Indiaid a'r Pacistaniaid sydd yn cyrraedd yno fesul miloedd.