baaskap

(redirected from Baasskap)
Also found in: Dictionary, Wikipedia.

baaskap

, baasskap
(in South Africa) control by Whites of non-Whites
Collins Discovery Encyclopedia, 1st edition © HarperCollins Publishers 2005
References in periodicals archive ?
Vervolgens word ondersoek ingestel na elemente van teenstand, almal verbandhoudend met die toestande langs die Zambezi, wat die aanspraak op "baasskap" in die wiele ry en die besef tot Baas laat deurdring dat sy werklike identiteit meer behels en dat hy sy lewensdoel verkeerd verstaan het.
Deur die gegewe rondom die boot se verdwyning word gesuggereer dat die stryd om "baasskap" hier tot 'n hoogtepunt gevoer word in die subtiele magstryd tussen Baas en toordokter Chisupo.
As sodanig is dit deel van sy identiteit--dit is ten diepste 'n begeerte om baasskap, die wil om die omgewing te "tem" (p.