Colwyn Bay

(redirected from Bae Colwyn)
Also found in: Dictionary.

Colwyn Bay

(kôl`wĭn), Welsh Bae Colwyn, town (1991 pop. 27,002), Conwy, N Wales. It is a popular seaside resort. Colwyn Bay has an amusement park, several theaters, a zoo, a botanic garden, and the Pwllychrochan Woods.

Colwyn Bay

a town and resort in N Wales, in Conwy county borough. Pop.: 30 269 (2001)
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Yn dawel yn Ysbyty Bae Colwyn ac o Fferm Hendre Wen, lon Pabo, Cyffordd Llandudno yn 102 mlwydd oed.
Diolch hefyd am bob cefnogaeth yn Amlosgfa Bae Colwyn, i bawb a gyfranodd at y gwasanaeth ac i Gareth o gwmni John Sibeon ai Feibion am ei diefniadau gofalus.
10pm Bydd camerau'r Clwb Rygbi'n darlledu'n fyw o Barc Eirias, Bae Colwyn heno wrth i garfan Cymru Dan 20 herio Lloegr Dan 20.
Angladd ar lan y bedd ym mynwent Bae Colwyn dydd Mercher Awst 8fed am 11 o'r gloch.
35pm Heno ar S4C, bydd Y Clwb Rygbi'n darlledu o Barc Eirias, Bae Colwyn wrth i dm rygbi Cymru dan 20 herio'r Alban dan 20.
Angladd ddydd Iau, Awst 13, Gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Bae Colwyn am 11:45 y bore.
Gwasanaeth yn Amlosgfa Bae Colwyn, Dydd Mercher Gorffennaf 25ain am 1.
Gwasanaeth yn Amlosgfa Bae Colwyn, ddydd Iau, Gorffennaf 26 am 1 o'r gloch.
Wythnos yn 'l yr oeddwn yn Amlosgfa Bae Colwyn yn ffarwelio -- Thelynores Gwenllian Dwyryd a fu farw ar drothwy ei phenblwydd yn 90 oed.
30 o'r gloch, gyda traddodiant i ddilyn yn Amlosgfa Bae Colwyn am 1.
Mae'r gantores, a ddaeth i amlygrwydd gyda'r band Catatonia yn y Nawdegau, yn siarad am ei gwaith ac yn perfformio yn Theatr Colwyn, Bae Colwyn.
Angladd cyhoeddus yn Amlosgfa Bae Colwyn, dydd iau, Gorffennaf 12ed am 1.