Colwyn Bay

(redirected from Bae Colwyn)
Also found in: Dictionary.

Colwyn Bay

Colwyn Bay (kôlˈwĭn), Welsh Bae Colwyn, town, Conwy, N Wales. It is a popular seaside resort. Colwyn Bay has an amusement park, several theaters, a zoo, a botanic garden, and the Pwllychrochan Woods.
The Columbia Electronic Encyclopedia™ Copyright © 2022, Columbia University Press. Licensed from Columbia University Press. All rights reserved.

Colwyn Bay

a town and resort in N Wales, in Conwy county borough. Pop.: 30 269 (2001)
Collins Discovery Encyclopedia, 1st edition © HarperCollins Publishers 2005
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Bydd prosiect Sgwad Mor Chwaraeon Dwr Bae Colwyn, sydd hefyd wedi derbyn cefnogaeth gan Bysiau Arriva Cymru, yn rhoi cyfle i bobl ifanc rhwng 11 a 14 oed ddysgu sgiliau hwylio, hwylfyrddio a chwaraeon dwr eraill dros gyfnod o 10 wythnos.
Gwasanaeth Cyhoeddus yn Amlosgfa Bae Colwyn dydd Iau, Medi 6ed, am 2.00 o'r gloch.
01559 363537 / 362563 / 363635 ECKLEY Eluned Morfudd ar Awst y 29, 2015 yn Merton Place, Bae Colwyn yn 102 mlwydd oed; anwylyd ei theulu.
Angladd ar lan y bedd ym mynwent Bae Colwyn dydd Mercher Awst 8fed am 11 o'r gloch.
Gwasanaeth yng Nghapel Hebron, Hen Golwyn am 2.30yp, ac yna i ddilyn yn Amlosgfa Bae Colwyn am 3.30yp.
Clwb Rygbi Rhyngwladol: Cymru Dan20 v Lloegr Dan20 S4C, 7.15pm Bydd gem gyntaf tim rygbi Cymru Dan 20 ym Mhencampwriaeth Chwe Gwlad Dan 20 yn cael ei chwarae ym Mharc Eirias, Bae Colwyn. Lloegr Dan 20 fydd y gwrthwynebwyr a bydd y gem yn cael ei darlledu'n fyw ac yn ecsgliwsif ar S4C.
Hefyd yn y Gogledd yr wythnos hon bydd S4C yn darlledu o dwy o gemau byw Cymru Dan 20 ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad dan 20, gan ddechrau gyda gem Cymru Dan 20 v Lloegr Dan 20, yn fyw ac yn ecsgliwsif o Barc Eirias, Bae Colwyn heno.
Gwasanaeth yn Amlosgfa Bae Colwyn, ddydd Iau, Gorffennaf 26 am 1 o'r gloch.
MAE cymdeithas dai wedi datgelu cynllun tai fforddiadwy gwerth PS1.5 miliwn fel rhan o'r penderfyniad i adfywio Bae Colwyn.
Fe fydd y gantores Lowri Evans yn canu fersiwn acwstig o'r emyn ysbrydoledig, "Dyma gariad fel y moroedd" a daw'r canu cynulleidfaol o Gapel Horeb, Bae Colwyn.
Gwasanaeth yn Amlosgfa Bae Colwyn, Dydd Mercher Gorffennaf 25ain am 1.30 o'r gloch.
Ysgrifennwch at Eryl Crump, Swyddfeydd y Daily Post, Bryn Eirias, Ffordd Abergele, Bae Colwyn LL29 8BY neu ddanfonwch ebost i erylcrump@dailypost.co.uk