baritone

(redirected from Bariton)
Also found in: Dictionary, Thesaurus.
Related to Bariton: bass voice, baritone voice

baritone

or

barytone

(both: băr`ĭtōn), male voicevoice,
sound produced by living beings. The source of the sound in human speaking and singing is the vibration of the vocal cords, which are inside the larynx, and the production of the sounds is called phonation.
..... Click the link for more information.
, in a lighter and higher range than a bass but lower than a tenor. The term also designates a bass stringed instrument, fretted, with six or seven bowed strings, and up to 20 sympathetic (i.e., unplayed but freely vibrating) strings. Haydn wrote many works for this instrument.

Baritone

 

(1) Male voice intermediate between the bass and tenor. The lyric baritone (close in sonority to the dramatic tenor) is distinguished from the dramatic baritone, which is more forceful and stronger (in the lower register it approaches the bass). The range of the baritone goes from the note A of the great octave to the A of the first octave.

(2) A bass string bow instrument similar to the viola bastarda. In addition to the six to seven strings to be played with the bow, this instrument had from seven to 20 or more resonating strings to intensify its sonority. The resonating strings were also played with a pick using the thumb of the left hand. The baritone was widespread in the 18th century, especially in Germany and Austria.

(3) A brass musical instrument reaching an octave below the trumpet and used in brass bands.

baritone

1. the second lowest adult male voice, having a range approximately from G an eleventh below middle C to F a fourth above it
2. a singer with such a voice
3. the second lowest instrument in the families of the saxophone, horn, oboe, etc.
References in periodicals archive ?
Die Botschaft: Cantate fur Mezzosopran, Bariton, Chor, und Orchester, WV 80 (1979-82).
Bydd y rhaglen yn cynnwys cyfweliadau gyda chantorion byd enwog fel y tenoriaid Placido Domingo a Jos Carreras, y soprano Kiri te Kanawa a'r bas bariton Bryn Terfel - ffaith sydd yn adlewyrchiad o enw da Margaret Price ymhlith ei chydberfformwyr.
Llangollen 2016 S4C, 8pm Nia Roberts sy'n cyflwyno uchafbwyntiau cyngerdd arbennig i ddathlu'r 70ain Eisteddfod Ryngwladol, yng nghwmni'r bariton byd-enwog o Bantglas Bryn Terfel, y tenor o Falta, Joseph Calleja, a'r mezzo soprano o Drimsaran, Eirlys Myfanwy Davies (enillydd gwobr 'llais y dyfodol' yn yr Eisteddfod Ryngwladol).
Gawson ni sgwrs ddifyr arall am y canwr tango Carlos Gardel (gallwch glywed ei lais bariton hyfryd ar youtube) efo Virgilio, diweddar wr Luned Gonzalez, oedd wedi mopio'i ben yn rhacs efo Gardel.
Cawn gyfle i fwynhau Cowbois Rhos Botwnnog, ac unawdau gan y bariton Huw Llywelyn, Gemma Markham a Meinir Wyn fydd hefyd yn canu'r ffefryn Dwy Law yn Erfyn gyda Huw Llywelyn.
Mae ei chwaer Manon yn chwarae'r bariton i fand Brass Beaumaris.
Y ddau sy'n perfformio rhannau arweiniol Awen ac Anwar yw mezzo-soprano Corws Opera Cenedlaethol Cymru, Sian Meinir, a'r bariton Dyfed Wyn Evans sydd yn perfformio'n rheolaidd yng nghorws ychwanegol y cwmni.
Cawn hefyd gyfle i fwynhau perfformiad gan y grwp Cowbois Rhos Botwnnog o Ben Llyn, ac unawdau gan y bariton Huw Llywelyn.
Among the many unusual items are Jean Martinon's 3 Lieder fur Bariton, Frank Martin's Golgotha, Ferruccio Busoni's opera Doktor Faust (in three recorded versions of the title role), Jacques Porte's Cantate de l'Europe, and Isang Yun's Fifth Symphony.
Bydd y bariton Meilir Jones a'r soprano Meinir Wyn Roberts yn ymuno a Chor Esceifiog, cor ifanc bywiog o Fon.
Yn cymryd y prif rannau mae'r mezzosoprano Sian Meinir o Gorws Opera Cenedlaethol Cymru a'r bariton Dyfed Wyn Evans sy'n perfformio'r rheolaidd yng nghorws ychwanegol WNO.
Yn ymuno nhw bydd y soprano Elizabeth Donovan, y bariton David Kempster a''r tenor Rhys Meirion a'r cyfan dan arweiniad y Maestro Alwyn Humphreys.