Bendith Y Mamau

Bendith Y Mamau

stunted, ugly fairies; kidnapped children. [Celtic Folklore: Briggs, 21]
Allusions—Cultural, Literary, Biblical, and Historical: A Thematic Dictionary. Copyright 2008 The Gale Group, Inc. All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Hela'r rheiny sy'n gwneud drwg y mae ef, ac os yw'r Tylwyth Teg yn ffafrio bod dynol, mae hwnnw'n un lwcus; enw arall arnyn nhw yw Bendith y Mamau. Mae'n debyg eu bod yn byw ymhob rhan o Gymru, ond yn enwedig mewn coedwigoedd, yn y mynyddoedd, mewn llynnoedd a hyd yn oed yng nghartrefi pobl.
In this performance, Cinderella is actually called Onnen, which is Welsh for ash tree (like the one her mother is buried under), and the Crimbils are similar to the Welsh changeling children of folklore known as Bendith y Mamau.