Beaumaris

(redirected from Biwmares)
Also found in: Dictionary.
Related to Biwmares: Dornoch, Sutherland

Beaumaris

a resort in N Wales, on the island of Anglesey: 13th-century castle. Pop.: 1513 (2001)
Collins Discovery Encyclopedia, 1st edition © HarperCollins Publishers 2005
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Roedd hi yn arferiad i blant, pan yn cychwyn yn yr hen Ysgol Ramadeg Biwmares, gael eu rhoi i mewn i un o dri tye.
Ymysg y perfformwyr mae Catrin Finch, Fflur Wyn, Jeremy Huw Williams, Cr Ieuenctid Mn, Band Biwmares, Cr Aelwyd yr Ynys, Cefin Roberts, Ysgol Glanaethwy a John Eifion.
He then designed art prints from these works that will be shown in the gallery of Canolfan Hamdden Biwmares during the Beaumaris Festival.
"Er enghraifft mi ges i lun gan wraig o Fn oedd yn dangos ei thaid yn ymarfer tyllu 'trenches' yn Biwmares yn 1914, fel paratoad i fynd drosodd i Ffrainc adeg y Rhyfel Byd Cyntaf.
Yr wythnos hon, Llinos Roberts o Amlwch, Ynys Mn a thrigolion Biwmares sy'n cael eu dal "Ar Gamera".
Ceir sawl achos diddorol a brawychus o Frawdlys Biwmares yn y gyfrol hefyd, ac ymhlith y cofnodion hynny mae hanes Samuel Hughes a gyhuddiwyd o ladrata coed o eiddo O J A Fuller Meyrick o stad Bodorgan.
Wrth i'r gaeaf gyrraedd, mae'r Fenai yn llonyddu, ond nid yw gwaith criw Bad Achub Biwmares yn tawelu dim.
Un o'i hoff ddywediadau pan fyddai chwaraewr (yn enwedig un o'i gyd-Albanwyr) yn sgorio cais oedd, "ac mi fydd yna ddathlu yn Kelso heno 'ma!" Dathlu ydy hanes aelodau Band Biwmares hefyd gan eu bod nhw wedi dod yn drydydd allan o bymtheg mewn cystadleuaeth ryngwladol i fandiau pres yn Utrecht.
Dwy flynedd yn l roedd y canwr West End enwog Peter Karrie yn chwilio am bobl i berfformio yng Nghanolfan Biwmares ac mi fues i'n llwyddiannus yn y clyweliad.
Mab oedd o i'r Parch Hugh Jones, rheithor Biwmares, a'i fam yn disgyn o deulu Llywarch ap Bran, Arglwydd Menai a brawd yng nghyfraith i Owain Gwynedd.
Yn y cyfnod yma mi ddaru Nicholas Bayly drawsffurfio'r plas yn yr dull Gothig, wedi ei ysbrydoli gan gestyll Conwy a Biwmares.
Clywson am y Seiri Cochion a William Jones Ci Glas, Twm Poole ac Aelwyd Brys, Owain Myfyr a hyd yn oed yr hen Victoria a gafodd baned o de yn y Cernioge Mawr ar ei ffordd i Eisteddfod Biwmares.