Louis Henri Boussenard

(redirected from Boussenard)

Boussenard, Louis Henri

 

Born Oct. 4, 1847, in Escrennes, Loire Department; died Sept. 11, 1910, in Orléans. French writer known for his many travels. In 1877, Boussenard began writing novels with fast-moving plots and an abundance of geographical, scientific, and historical materials. His heroes, as depicted in such works as Across Australia: 10,000,000 Red Opossums (1879) and The World Tour of a Parisian Kid (1880), are usually young Frenchmen who display miracles of bravery and ingenuity. Boussenard also wrote science fiction novels: The Secret of Doctor Synthesis (1888; Russian translation, 1928) and Ten Thousand Years on the Ice (1890). Boussenard’s works contain elements of a colonialist ideology, but his work on the whole is inspired by humane motives. His sympathy for oppressed peoples is expressed in such novels as Captain Daredevil (1901; Russian translation, 1911), about the Anglo-Boer War, and Island on Fire (1898) about Cuba’s struggle for independence.

WORKS

In Russian translation:
Poln. sobr. romanov, books 1-40. St. Petersburg, 1911.
Pokhititeli brilliantov. Moscow, 1957.

N. N. KOZIURA

References in periodicals archive ?
Kapitan Lamiglowa ("Kapitein Hersenbreker", 1931) van Louis-Henrie Boussenard werd vertaald uit het Frans.
Een onder hen, de roman van Boussenard, pas dertig jaar later.
n Baie negatiewe beeld van die Boer word geskep in 'n jeugroman deur Louis Boussenard, Les aventures perilleuses de trois Francais au pays des diamants (1884).
Volgens Boussenard is die Boer 'n onopgevoede lummel met 'n onversadigbare drang na goud.
Boussenard (1884:519) meld dat die drie broers, ten spyte van hulle uitermatige wreedheid en barbaarsheid, tog baie godsdienstig en vroom is en altyd met groot respek van hulle ontslape ma praat.
Boussenard verduidelik ook dat daar op daardie stadium twee tipes Boere in Suid-Afrika was: betroubare en onbetroubare Boere (Boers regufiers et irreguliers).
Die Boer se karakter, volgens Boussenard (1884), is tot 'n groot mate toe te skryf aan sy Nederlandse herkoms.
Ten spyte van die negatiewe beeld wat in Boussenard (1884) (5) se roman geskep word, begin die voorstelling van die Boer na 1881 in die Franse letterkunde vir die jeug en volwassenes te verander.
Behalwe in die geval van Boussenard se roman, word die Boer in vooroorlogse jeugromans voorgestel as gasvry, goed en onskuldig, dog agterlik en ongekultiveerd.
La Lawson Lucas paragona Salgari ai principali scrittori internazionali impegnati nello stesso genere letterario, e mostra come l'influenza di quelli a lui precedenti (Gustave Aimard, Louis Boussenard, Thomas Mayne Reid, Jules Verne) 'spesso evidente nella scelta dei luoghi o dei soggetti, o semplicemente nei titoli e nei nomi' sia poi molto ridotta (120).