CAW

(redirected from caws)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Acronyms.

CAW

(computer science)
McGraw-Hill Dictionary of Scientific & Technical Terms, 6E, Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc.
References in periodicals archive ?
Gyda'r nos pryd o fwyd a chyfle i weld sioe glybiau Bara Caws - 'Un Fach Flewog', Clwb Rygbi Bethesda.
Gan fod y caws yn friwsionllyd mae'n toddi'n hyfryd yn y ffwrn ac yn plethu'n berffaith gyda'r winwns coch sydd wedi'u carameleiddio i greu gwledd gyfoethog ar eich plat.
"We are busy preparing for next week's Eisteddfod and it was at the 1977 Eisteddfod, also staged in Wrexham, that Bara Caws started and Stewart was in that show.
While the output and scale has changed greatly since Thelma began the business in her kitchen, Caws Cenarth is still a family-run affair, with Thelma's son Carwyn, below, and his wife Susanna now taking the lead.
Mae Brie Caws Cenarth yn well, os cofia i'n iawn - ac mae'r Golden Cenarth yn debyg iawn i Munster neu Epoisses.
Golygfa'r ornest focsio o Un Nos Ola Leuad, Theatr Bara Caws
"Roedd pawb ar ddechrau'r 80au yn son am Bara Caws fel y cwmni newydd, gwleidyddol a fflamychol yma ac mi ges i swydd yn fy sioe gyntaf gyda'r theatr," meddai Bryn, wrth drafod y bwrlwm yn lleol am y cwmni theatr newydd ym Mangor.
Theatr Bara Caws, 100, Neuadd Dwyfor, Pwllheli, Nov 9-10, 01758 704088; John Phillips Hall, Bangor University, Nov 11, 01248 382 141; Neuadd Gymuned Llanrwst, Nov 12, 01492 642 357; Theatr Twm O'r Nant, Denbigh Nov 13, 01745 813431; Galeri, Caernarfon Nov 16, 01286 685222; Theatr Harlech, Nov 17, 01766 780667; Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog Nov 18, 01766 830435; Canolfan Bro Aled, Llansannan Nov 19, 01745 870415; Theatr John Ambrose, Ruthin, Nov 20; Ysgol y Berwyn, Bala Nov 23, 01678 540236; Ysgol Uwchradd Bodedern Dec 1, 01407 741000; Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth Dec 2 01970 623232.
Saval was developed in 1999 by Caws Teifi Cheese and James Aldridge, who chose the name - an acronym for Savage and Aldridge.
If you're anywhere in the vicinity when Bara Caws are in town listen carefully and you'll hear the sound of unconstrained laughter.
Fe fyddwn ni'n olrhain hanes y caws hanesyddol yn ogystal e hanes un o gestyll mwya' Ewrop.
The latest triumph follows a recent medal haul in the British Cheese Awards last month where Caws Teifi won two silver and two bronze medals.