CKT


Also found in: Acronyms.

CKT

On drawings, abbr. for circuit.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Assandan aortanin kalsifikasyon degerlendirilmesinde CKT ve dijital muayeneden yararlanildi.
Yapilan korelasyon analizine gore, dijital muayene ve CKT arasinda anlamli derecede korelasyon saptandi (rs = 0.
Palpasyon ile saptanan tum kalsifik plaklar ve saptanamayan iki plak CKT ile tespit edildi.
Bunlarin disinda, bir hastada CKT ve dijitai muayenede plak saptanmamasina ragmen proksimal anastomoz iCin aort "punch" ile aCildiginda nonkalsifiye plak fark edildi.
Calismamizda; palpasyon ve CKT sonuClari arasinda uyumluluk gozlendi.
CKT provides enhanced functionality by allowing formal verification to be applied directly to the circuit level.
The CKT option is priced at $45,000 and the COV option is priced at $15,000.