COALA


Also found in: Acronyms, Wikipedia.

COALA

(language)


["COALA: The Object Code of the Compiler Producing System", S. Kruszewski et al, MERA, Warsaw 1974].
This article is provided by FOLDOC - Free Online Dictionary of Computing (foldoc.org)
References in periodicals archive ?
Rhwng mis Rhagfyr a mis Chwefror y bydd y coala'n paru - sef haf hemisffer y de.
Mi fuon ni mewn parc coala yn Brisbane yn gweld y gorau o fyd natur y cyfandir - eirth coala, walabis a gwahanol fatha' o gangarw od.
Maen nhw'n ymweld a pharc coala, yn snorclo ym mor gloyw''r Great Barrier Reef ac yn pysgota am Bull Shark yn Brisbane.
A phwy well felly i ymuno Ae hwy nag un sy'n bwriadu i ymfudo draw i fyd y coala a'r cangarE[acute accent] cyn bo hir, cyn-faswr Cymru a Chaerdydd, Gareth Davies?
The centenary celebration which included a lecture by the British High Commissioner in Nigeria, Mr Thorold Masefield, ended with a Coala Night at the L'Hotel Meridien in Lagos on 9 December 1994, leaving the First Bank of Nigeria to look forward to another 100 years.
Maen nhw'n ymweld a pharc coala, yn snorclo ym mor gloyw'r Great Barrier Reef ac yn pysgota am "Bull Shark" yn Brisbane.
Eisoes rydym wedi ei gweld hi'n teithio mewn tuk tuk draw yng Ngwlad Thai yn Asia, a nawr bydd ei thaith yn ei harwain i Melbourne, Awstralia - cartref y coala, y cangar a GEmau'r Gymanwlad 2006.