CWIS


Also found in: Dictionary, Acronyms, Wikipedia.
Related to CWIS: CIWS

CWIS

Campus-Wide Information System
This article is provided by FOLDOC - Free Online Dictionary of Computing (foldoc.org)

CWIS

(Campus Wide Information System) An information retrieval system used in colleges and universities before the Web became popular. Students and faculty would Telnet to a CWIS location to find course catalogs and schedules, job openings and the like. Items were selected from a text-based menu.
Copyright © 1981-2019 by The Computer Language Company Inc. All Rights reserved. THIS DEFINITION IS FOR PERSONAL USE ONLY. All other reproduction is strictly prohibited without permission from the publisher.
References in periodicals archive ?
Meddai cwisfeistr diweddaraf S4C, "Y brenin cwis heb os ydi Chris Tarrant, o ran holi a chreu tensiwn mae'n ddiguro.
CWIS (pronounced "see-wis") was developed after SPT; it was chartered by the NSF to build on prior work to provide software that would enable STEM (Science/Technology/Engineering/Math) content creators and collection developers to quickly and easily put their work online and integrate it into the National Science Digital Library (NSDL).
(1.) For more on CWIS, consult Judy Hallman, Campus Wide Information Systems on the Internet [available via anonymous ftp from hydra.uwo.ca in the libsoft directory as CWIS.TXT] and Campus Wide Information Systems [available via anonymous ftp from hydra.uwo.ca in the libsoft directory as HALLMAN.TXT].
Cwis ar gyfer unigolion yw Y Ras, gyda phedwar person yn brwydro ym mhob rhaglen am y cyfle i gystadlu yn y rownd gynderfynol.
"Mae nosweithiau cwis hefyd yn ofnadwy o boblogaidd.
Barod am rownd nesa'r cwis? Dyma ni, rhestrwch holl gampau Stifyn Parry Iawn, mi ddylai canu ac actio, tynnu coes ac impresario fod ar eich rhestr, ond ddaru chi gofio dweud 'ffarmwr'?
MAE Dylan Ebenezer yn adnabyddus am ei angerdd am bl-droed, ond mae'r cyflwynydd byrlymus yn dangos yr un brwdfrydedd am sioeau cwis.
Rhwng rownd derfynol Cwis Cymru a'r Byd, ymarferion olaf y sioe gerdd a bocs diddorol yn cyrraedd o Falawi, mae'n ddi-stop yn yr ysgol.
Oci Oci Oci S4C, 10pm Rhifyn arall o'r cwis darts yng nghwmni Eleri Sion ac Ifan Jones Evans lle mae'r cystadleuwyr yn brwydro i ennill pot o arian!
MAE cynhyrchwyr y cwis poblogaidd Sion a Sian, yn chwilio am gyplau i gymryd rhan yn y gyfres, ac am gynulleidfa i ddod i wylio'r sioe yn cael ei recordio yn Llandudno.
Bydd Tudur hefyd yn dewis Seren Wib arall i ymuno ag o ar y llwyfan a bydd dau berson sy'n adnabod ei gilydd yn dda yn ceisio ennill pounds 1,000 yn y cwis Iawn Met.
Llongyfarchiadau mawr iddi hi!" Dyma'r atebion, i'r rhai ohonoch sy'n dymuno eu cael nhw: Cwis y Flwyddyn 2015 Lle: 1.