Caerphilly

(redirected from Caerffili)
Also found in: Dictionary.

Caerphilly

(kīrfĭl`ē, kär–), Welsh Caerffili, town (1981 pop. 42,376) and county borough, 108 sq mi (279 sq km), S Wales. Famous for its cheese-making industry, the town of Caerphilly is home to a 13th-century castle, which is the largest in Wales and the second largest in Great Britain after Windsor Castle. A number of light industries dominate the economy.

Caerphilly

1. a market town in SE Wales, in Caerphilly county borough: site of the largest castle in Wales (13th--14th centuries). Pop.: 31 060 (2001)
2. a county borough in SE Wales, created in 1996 from parts of Mid Glamorgan and Gwent. Pop.: 170 200 (2003 est.). Area: 275 sq. km (106 sq. miles)
References in periodicals archive ?
wales/foodanddrink/cy/ryseitiau #GwladGwlad Tarten caws Caerffili, winwns coch a phupur Gweinwch y darten flasus hon gyda salad gwyrdd ffres i wneud cinio ysgafn, neu ewch ati i greu tartenni unigol fel dechreufwyd.
Today, 30 years later, their Traditional Welsh Caerffili is made with the same original recipe and has been named after Thelma, as Thelma's Original.
Dwi'n edrych ymlaen at weld be' sy' gan ardal Caerffili i'w gynnig.
The 365 project can be seen at Y Galeri Caerffili from July 21-September 5.
Un o fy uchelgeisiau yw cael yr actor a'r cerddor Gareth Potter i fy nhwys o amgylch Caerffili ac i ddangos y man cysygredig yma lle cannodd y Pistols yn ol yn Rhagfyr '76.
Yn wir, mae dau eitem yma, un yw llun o'r tocyn i'r cyngerdd gan y Sex Pistols yn Sinema'r Castell wedi ei uwch-lwytho gan Treftadeath Caerffili a'r llall yw stori'r brotest yn erbyn y cyngerdd.
45pm, bydd Yr Aman yn herio Caerffili yn rownd derfynol y Bowlen Genedlaethol; am 3pm, darlledir rownd derfynol y Plat Cenedlaethol rhwng Penallta ac Ystalyfera; ac i orffen am 5.
CAERPHILLY County Borough Council's Rural Development Programme (RDP) Caerffili Cwm a Mynydd has been busy helping Caerphilly county borough farmers and landowners gain hands-on experience with the declining traditional rural skills of dry stone walling and hedge-laying.
O Blasty Trawscoed ger Aberystwyth i Blasty Rhiwperra ger Caerffili, ac o Gastell y Strade i Gastell Penrhyn, ar Y Plas: Hen Ffordd Gymreig o Fyw cawn olrhain hanes y bobl oedd yn byw yn y plastai ac yn rhedeg yr ystadau hyn.
To help set up her business, Alexandra received a "Budding Businesses" RDP grant from Caerffili Cwm a Mynydd.
Byron Ashton, Gelligaer, Hengoed, Caerffili County Borough
FOLLOWING the opening of Energlyn station, near Caerffili, it is difficult to find anything but a tram-train managing to work on the electrified Valleys lines, particularly if services are intensified, as they are likely to be.