Carmarthen

(redirected from Caerfyrddin)
Also found in: Dictionary.

Carmarthen

(kərmär`thən), Welsh Caerfyrddin, town (1981 pop. 13,860), Carmarthenshire, S Wales, on the Tywi (Towy) River. It is a port for small vessels, a transportation hub, a cattle market, and a dairy center. In the Middle Ages, Carmarthen was an important wool port. Its old castle (now in ruins) was the headquarters of Welsh chieftains. Carmarthen's parish church of St. Peter (14th cent.) is also noteworthy. A campus of the Univ. of Wales Trinity St. David is there.

Carmarthen

a market town in S Wales, the administrative centre of Carmarthenshire: Norman castle. Pop.: 14 648 (2001)
References in periodicals archive ?
Llyfr Du Caerfyrddin is one of the most important reference points for the Arthurian legends and the legend of Merlin.
THOMAS Glenys Eleanor Yn dawel yng nghwmni ei theulu ar ddydd Gwener, Tachwedd 20, yn Ysbyty Glangwili yn 98 oed, Glenys, Amgoed, Stryd Dewi Sant, Caerfyrddin, gynt o Penwern, Aberteifi, Ydlan y Degwm, Cilgerran a Tyddyn yr Eglwys, Clydau; priod hoff y diweddar Gwilym, mam a mam-yng-nghyfraith dyner Grug a Berwyn, mamgu annwyl Non, Elin a'i gwr Osian a hen-famgu hoffus Mali Jen.
Mae'r sioe ger Caerfyrddin yn un o brif sioeau loris Prydain gyfan erbyn hyn, a Gavin Griffiths yw un o brif drefnwyr y sioe.
Angladd gyhoeddus yn Eglwys Llangynnwr, Caerfyrddin dydd Mawrth, Tachwedd 24 am 11.
Blodau'r teulu yn unig, rhoddion er cof, os dymunir, tuag at Gofal Cancr Macmillan trwy law Glanmor D Evans a'i Fab, Capel Gorffwys Login, Heol Llangynnwr, Caerfyrddin, SA31 2PG.
Nicky John | "Ond gyda'r ddau dim - Caerfyrddin a'r Rhyl - wedi methu a chyrraedd y chwe sae uchaf yn y gynghrair ar y rhaniad hanner tymor, rwy'n siwr bydd y ddau'n gweld Cwpan Cymru fel y cye peraith i ennill anrhydedd eleni ac i gamu'n agosach at y Ffeinal a'r cye posib o gystadlu yn Ewrop y tymor nesaf.
Yn wreiddiol o Nantycaws ger Caerfyrddin, mae Lisa wrth ei bodd yn chwarae rhan Haf.
DAVIES Byrnan (Trallwyn) Yn dawel ar ddydd Sul, Hydref 18, 2015 yn Ysbyty Glangwili, yn dilyn tostrwydd a wynebodd yn ddewr, bu farw Byrnan, Trallwyn, Abernant, Caerfyrddin yn 63 mlwydd oed; gwr ffyddlon Iris, tad cariadus Anwen, Dyfed a Nia a brawd-yngnghyfraith annwyl.
30pm) Blaenau Ffestiniog, Ysgol Y Moelwyn heno; Rhosygilwen, Sir Benfro nos yfory; Aberaeron, Ysgol Gyfun Medi 5; Bala, Ysgol Y Berwyn 6ed; Porthaethwy, Ysgol David Hughes 10fed; Caerdydd The Gate, Y Rhath 11eg; Pontyberem, Neuadd Goffa 12fed; Llanfair Caereinion, Y Ganolfan Hamdden, 16eg; Cricieth, Neuadd Goffa 17eg; Rhos, Y Stiwt 18fed; Caerfyrddin, Y Llwyfan 20fed
Sgorio (S4C, 10pm) Ar S4C heno cawn holl straeon pel-droed y penwythnos, yn cynnwys uchafbwyntiau gemau Uwch Gynghrair Cymru rhwng Aberystwyth a Llanelli, Caerfyrddin v Y Seintiau Newydd, Y Drenewydd v Airbus, Port Talbot v Bangor, Prestatyn v Castell-nedd, a'r Bala v Lido Afan.
Androw Bennett Bwthyn Ynyslas, Llanarthne, Caerfyrddin
Hefyd golwg ar holl straeon pel-droed y penwythnos, yn cynnwys uchafbwyntiau gemau Uwch Gynghrair Cymru rhwng Port Talbot ac Aberystwyth, Y Bala v Prestatyn, Caerfyrddin v Castell-nedd, Y Drenewydd v Llanelli, Airbus v Lido Afan, a'r Seintiau Newydd v Bangor.