Carmarthen

(redirected from Caerfyrddin)
Also found in: Dictionary.

Carmarthen

(kərmär`thən), Welsh Caerfyrddin, town (1981 pop. 13,860), Carmarthenshire, S Wales, on the Tywi (Towy) River. It is a port for small vessels, a transportation hub, a cattle market, and a dairy center. In the Middle Ages, Carmarthen was an important wool port. Its old castle (now in ruins) was the headquarters of Welsh chieftains. Carmarthen's parish church of St. Peter (14th cent.) is also noteworthy. A campus of the Univ. of Wales Trinity St. David is there.
The Columbia Electronic Encyclopedia™ Copyright © 2013, Columbia University Press. Licensed from Columbia University Press. All rights reserved. www.cc.columbia.edu/cu/cup/

Carmarthen

a market town in S Wales, the administrative centre of Carmarthenshire: Norman castle. Pop.: 14 648 (2001)
Collins Discovery Encyclopedia, 1st edition © HarperCollins Publishers 2005
References in periodicals archive ?
Mae'r rhaglen yn dilyn taith 80 milltir o hyd, o bentrefi aber Bae Caerfyrddin, Glanyfferi a Llansteffan, sy'n enwog am ei gastell Normanaidd, heibio i drefi Llandeilo, Caerfyrddin a Llanymddyfri, a chestyll hanesyddol arwyddocaol fel Dinefwr a Dryslwyn, trwy gronfa ddwr Llyn Brianne i'w man cychwyn yn nhawelwch y mynyddoedd.
Ac mae'r tri'n edrych ymlaen yn arw at ddarlledu o'r ganolfan gyfryngau newydd ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin.
Mae ambell un yn ceisio cymryd mantais a'i herio, ond credwch chi fi, dyw Haf Owen ddim yn un i osgoi gwrthdaro a rhoi'r ffidl yn y to," ychwanega Lisa, sy'n gyn fyfyriwr o Goleg y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin.
REES Ceridwen Yn dawel ar Hydref 16eg yn Ysbyty Glangwili yn 84 mlwydd oed hunodd Ceridwen, Rhodfa Santes Anne, Cwmffrwd, Caerfyrddin, gynt o Glandwr.
THE RAF language row on Ynys Mon reminded me of a quote made by an old man from Pencader, Caerfyrddin to the King Henry II of England when boasting about the strength of the English army during an invasion of South Wales.
Sgorio (S4C, 10pm) Ar S4C heno cawn holl straeon pel-droed y penwythnos, yn cynnwys uchafbwyntiau gemau Uwch Gynghrair Cymru rhwng Aberystwyth a Llanelli, Caerfyrddin v Y Seintiau Newydd, Y Drenewydd v Airbus, Port Talbot v Bangor, Prestatyn v Castell-nedd, a'r Bala v Lido Afan.
STEPHENS John, (gynt o John Bowen a Carmarthen Gas) Yn dawel yn Ysbyty Glangwili ar 21 Medi yn 91 mlwydd oed bu farw John, Bryn Epynt, Trefechan, Caerfyrddin. Priod ffyddlon y diweddar Beryl, tad cariadus Ruth, brawd annwyl Florence ac Elfyn a brawd-yng-nghyfraith Ynys a Mair.
SECONDARY SCHOOL: 1 Ysgol Bro Myrddin, Caerfyrddin; 2 Ysgol Maes y Gwendraeth, Cefneithin; 3.
Hefyd golwg ar holl straeon pel-droed y penwythnos, yn cynnwys uchafbwyntiau gemau Uwch Gynghrair Cymru rhwng Port Talbot ac Aberystwyth, Y Bala v Prestatyn, Caerfyrddin v Castell-nedd, Y Drenewydd v Llanelli, Airbus v Lido Afan, a'r Seintiau Newydd v Bangor.
WILLIAMS David Alun (1925 - 2018) Yn dawel dydd Sadwrn Gorffennaf 28, 2018 yn Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin; bu farw Alun o Nightingale Court, Llanelli.
Caerfyrddin yn erbyn gap Cei Conna fydd y gem fyw gyntaf ar S4C brynhawn heddiw.