Carmarthen

(redirected from Caerfyrddin)
Also found in: Dictionary.

Carmarthen

(kərmär`thən), Welsh Caerfyrddin, town (1981 pop. 13,860), Carmarthenshire, S Wales, on the Tywi (Towy) River. It is a port for small vessels, a transportation hub, a cattle market, and a dairy center. In the Middle Ages, Carmarthen was an important wool port. Its old castle (now in ruins) was the headquarters of Welsh chieftains. Carmarthen's parish church of St. Peter (14th cent.) is also noteworthy. A campus of the Univ. of Wales Trinity St. David is there.

Carmarthen

a market town in S Wales, the administrative centre of Carmarthenshire: Norman castle. Pop.: 14 648 (2001)
References in periodicals archive ?
Llyfr Du Caerfyrddin is one of the most important reference points for the Arthurian legends and the legend of Merlin.
Rhoddion er cof, os dymunir, tuag at Marie Curie drwy law Glanmor D Evans a'i Fab, Trefnwyr Angladdau, Capel Gorffwys Login, Heol Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2PG.
Rhoddion er cof, os dymunir, i Gymdeithas Alzheimer's Sir Gar drwy law Glanmor D Evans a'i Fab, Trefnwyr Angladdau, Capel Gorffwys Login, Heol Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2PG Ffon 01267 241626 WILLIAMS Haydn Murray, Yn dawel ar ddydd Sadwrn Hydref 28 yng Nghartref Cwrt Enfys, Ystradgynlais, Murray gynt o Heol Ynyscedwyn.
First up are Gap Connah's Quay V Carmarthen, this afternoon at 5pm on S4C SGORIO: CAERFYRDDIN V GAP CEI CONNA S4C, dydd Sadwrn 5pm
Mae ambell un yn ceisio cymryd mantais a'i herio, ond credwch chi fi, dyw Haf Owen ddim yn un i osgoi gwrthdaro a rhoi'r ffidl yn y to," ychwanega Lisa, sy'n gyn fyfyriwr o Goleg y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin.
Rhoddion er cof, os dymunir, tuag at Diabetes UK trwy law Glanmor D Evans a'i Fab, Trefnwyr Angladdau, Capel Gorffwys Login, Heol Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2PG Ffon 01267 241626 SAMUEL Norman Anthony Suddenly at Nevill Hall Hospital on Sunday 15th October 2017, Norman Anthony, aged 84 years of Crickhowell Devoted Husband of Kathlyn.
Cynhaliwyd y digwyddiad yn ddiweddar ar faes y sioe yn Nant-y-Ci ger Caerfyrddin gyda gweithgareddau amrywiol yn cael eu cynnal gan gynnwys cystadlaethau tynnu tractor, tryciau 'monster',' styntiau beiciau modur ynghyd ag arddangosfeydd loris amrywiol.
Sgorio (S4C, 10pm) Ar S4C heno cawn holl straeon pel-droed y penwythnos, yn cynnwys uchafbwyntiau gemau Uwch Gynghrair Cymru rhwng Aberystwyth a Llanelli, Caerfyrddin v Y Seintiau Newydd, Y Drenewydd v Airbus, Port Talbot v Bangor, Prestatyn v Castell-nedd, a'r Bala v Lido Afan.
Ymholiadau pellach: Glanmor D Evans a'i Fab, Trefnwyr Angladdau, Caerfyrddin.
Smith, of Ffordd Caerfyrddin in Wrexham was driving his Audi when he was pulled over by officers during routine road tests on the A5104 in Bryneglwys near Corwen in April.
Hefyd golwg ar holl straeon pel-droed y penwythnos, yn cynnwys uchafbwyntiau gemau Uwch Gynghrair Cymru rhwng Port Talbot ac Aberystwyth, Y Bala v Prestatyn, Caerfyrddin v Castell-nedd, Y Drenewydd v Llanelli, Airbus v Lido Afan, a'r Seintiau Newydd v Bangor.
Gwasanaeth Cyhoeddus yn Y Priordy, Caerfyrddin am 2.